Thứ tư,  30/09/2020

Ủy ban Kinh tế Quốc hội công bố báo cáo kinh tế vĩ mô 2014

Hôm nay (26/6), Ủy ban Kinh tế Quốc hội sẽ chính thức công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2014.

Báo cáo đề cập đến yêu cầu đổi mới trong giải quyết các vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay như: Quy chế đổi mới quản trị doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư công; hoàn thiện cơ chế thị trường cho hàng hóa và dịch vụ công ích cũng như minh bạch và nâng cao chất lượng số liệu thống kê.

Với tất cả vấn đề này thì “chiếc chìa khóa” xuyên suốt theo Ủy ban Kinh tế Quốc hội là cải cách thể chế kinh tế. Báo cáo nhận định, nhiều điểm nghẽn thể chế đang cản trợ sự vận động của các quy luật kinh tế thị trường làm hạn chế tính hiệu quả của phân bổ nguồn lực. Những điểm nghẽn này nếu được giải quyết sẽ thúc đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng và giúp nền kinh tế đạt tăng trưởng bền vững, ổn định vĩ mô.

Theo VOV.vn