Thứ hai,  28/09/2020

Xuất khẩu nông sản 6 tháng đạt 14,67 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 7,15 tỷ USD, thuỷ sản đạt 3,45 tỷ USD, các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,01 tỷ USD.
                 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 ước đạt 2,227 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 6 tháng đầu năm 2014 lên 14,67 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,6%. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,45 tỷ USD, tăng 24,2%. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,01 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 3,2 triệu tấn, trị giá 1,44 tỷ USD, giảm 9,9% về khối lượng, và giảm 8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 6 năm 2014 xuất khẩu cà phê ước đạt 109 nghìn tấn với giá trị đạt 229 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm ước đạt 1,04 triệu tấn và 2,12 tỷ USD, tăng 31,7% về khối lượng và tăng 24,7% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 6 đạt 86 nghìn tấn với giá trị 153 triệu USD, với ước tính này 6 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu cao su đạt 337 nghìn tấn với giá trị đạt 644 triệu USD.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 6 năm 2014 ước đạt 13 nghìn tấn với giá trị đạt 22 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm ước đạt 57 nghìn tấn với giá trị đạt 92 triệu USD.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 6 ước đạt 27 nghìn tấn với giá trị 178 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu điều 6 tháng đầu năm 2014 đạt 130 nghìn tấn với 829 triệu USD

Xuất khẩu tiêu 6 tháng đầu năm lên 111 nghìn tấn với giá trị 790 triệu USD, tăng 36,2% về khối lượng và tăng 47,8% về giá t

Sắn và các sản phẩm từ sắn trong 6 tháng xuất khẩu ước đạt 569 triệu USD, giảm 13% về khối lượng và giảm 12,8% về giá trị so cùng kỳ năm 2013. Giá trị xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn sang hầu hết các thị trường lớn đều giảm mạnh, ngoại trừ thị trường Nhật Bản (tăng 16,97% về khối lượng và tăng 16,62% về giá trị) so với cùng kỳ năm 2013. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu sắn và các sản phẩm sắn lớn nhất của Việt Nam với 85,66% thị phần

Theo VOV.vn