Thứ hai,  21/09/2020
Chi cục Hải quan Tân Thanh:

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 364 triệu USD

         

LSO – Tính đến hết tháng 6/2014, Chi cục Hải quan Tân Thanh Lạng Sơn đã làm thủ tục cho 17.730 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu đạt kim ngạch trên 3164 triệu USD vượt trên 17% so với cùng kỳ. Đã thực nộp ngân sách trên 35 tỷ đồng bằng hơn 50% kế hoạch dự toán. Để đạt được số thu cao, chi cục đã tích cực kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu. tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiến trình cải cách thủ tục hành chính Hải quan, ứng dụng nhanh hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Đặc biệt trong những ngày này, Hải quan đã tạo điều kiện tối đa cho vải thiều Việt Nam xuất sang Trung Quốc với tần suất khoảng 50 đến 60 xe mỗi ngày.

                  

                               Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh

Tin ảnh: Nguyễn Đông Bắc