Thứ năm,  12/12/2019

Tháng 10 huy động hơn 13,8 nghìn tỷ đồng

Ngày 3-11, SGDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 10, trên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) sơ cấp, huy động được 13.821 tỷ đồng; Trên thị trường TPCP thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch TPCP đạt hơn 61,2 nghìn tỷ đồng; Trên thị trường tín phiếu thứ cấp, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc đạt hơn 745 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.

Về thị trường sơ cấp, hoạt động đấu thầu tại SGDCK Hà Nội vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 10, Sở GDCK Hà Nội tổ chức năm phiên đấu thầu, huy động được 13.821 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. So với tháng 9, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 10 tăng 8%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn năm năm dao động trong khoảng 4,80-5,60%/năm, 10 năm trong khoảng 6,19-6,34%/năm, 15 năm trong khoảng 6,96-7,05%/năm. So với tháng 9, nhìn chung lãi suất kỳ hạn năm năm giảm khoảng 0,8%/năm, 10 năm giảm 1%/năm, 15 năm giảm 0,95%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, đối với giao dịch Trái phiếu Chính phủ: Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 10, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 551 triệu trái phiếu, tương đương giá trị hơn 61,2 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 9,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 9,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 425 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 42 tỷ đồng.

Đối với giao dịch Tín phiếu Kho bạc, trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 10, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 7,6 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 745 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt 7,2 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 691 tỷ đồng.

Theo Nhandan.vn