Thứ ba,  31/03/2020

Thủ tướng: Doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện nghiêm tái cơ cấu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo DNNN thực hiện nghiêm lộ trình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, xác định trách nhiệm người đứng đầu.

Báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và định hướng giải pháp 6 tháng cuối năm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận xét: Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp; năng lực quản trị, giám sát nội bộ còn yếu kém.

Cụ thể hơn, theo Thủ tướng, một số dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chậm tiến độ, kéo dài, hiệu quả thấp, thua lỗ, lãng phí, dừng đầu tư, dừng hoạt động; công tác quản lý cán bộ còn nhiều bất cập, chưa phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt là việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành của DNNN chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ vốn đã được cổ phần hóa đạt thấp; số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa trong 6 tháng mới bằng 71%, thoái vốn nhà nước bằng 11,6% so với cùng kỳ (không đạt dự kiến ban hành 23 Nghị định, quyết định và đề án cổ phần hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã cổ phần hóa 41 DNNN, bán phần vốn nhà nước thu về 3,2 nghìn tỷ đồng); xử lý vướng mắc về tài chính, đất đai trong chuyển đổi công ty nông, lâm nghiệp còn chậm.

Những tháng còn lại của năm 2016, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng kế hoạch tổng thể tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tỷ lệ vốn bán ra, sử dụng một phần số tiền thu được cho đầu tư phát triển. Thực hiện nghiêm lộ trình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, xác định trách nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, công khai minh bạch, chống thất thoát vốn và tài sản, nhất là trong xác định giá trị quyền sử dụng đất khi định giá doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý đầu tư của DNNN; sớm thành lập Cơ quan quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp. Cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện. Đẩy mạnh sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết của Bộ Chính trị./.

Theo VOV