Chủ nhật,  31/05/2020

Hà Nội nêu tên 133 doanh nghiệp nợ thuế hơn 147 tỷ đồng

Ngày 5-8, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt VIII năm 2016 danh sách 133 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 147,257 tỷ đồng. Trong đó có 121 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 111 tỷ đồng và 12 đơn vị nợ tiền thuê đất gần 36 tỷ đồng.

Các công ty có số nợ lớn gồm: Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy và Xây dựng sông Hồng nợ tiền thuê đất hơn 18 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex nợ thuế, phí hơn tám tỷ đồng; Công ty TNHH đèn hình ORION HANEL và Công ty CP Xây dựng công trình văn hóa nợ thuế, phí hơn sáu tỷ đồng; …

Trong bảy tháng đầu năm 2016, Cục thuế TP Hà Nội đã công khai bảy đợt với 951 doanh nghiệp, dự án nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất tương ứng số tiền hơn 1.906 tỷ đồng. Kết quả sau bảy đợt công khai đã có 447/951 đơn vị nộp hơn 294 tỷ đồng nợ thuế vào ngân sách.

Theo Nhandan.org.vn