Thứ năm,  20/02/2020
Lãnh đạo UBND tỉnh

Làm việc với các hiệp hội, hội trên địa bàn tỉnh

LSO-Chiều nay (26/5), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các hiệp hội, hội trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ, các sở, ban, ngành của tỉnh.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tính đến hết tháng 5/2017, toàn tỉnh có tổng số 1.454 hội, trong đó, cấp tỉnh có 53 hội, cấp huyện có 109 hội, cấp xã có trên 1.290 hội, với tổng số trên 366 nghìn hội viên. Trong đó, có 515 hội có tính chất đặc thù. Trong thời gian qua, tổ chức và hoạt động của các hiệp hội, hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp hội, cán bộ, hội viên và nhân dân có nhận thức tốt, đúng đắn về vị trí, vai trò của tổ chức hội trong đời sống xã hội. Tổ chức của các cấp hội được kiện toàn kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc bố trí trụ sở, phương tiện làm việc; biên chế và hợp đồng lao động; kinh phí hoạt động; chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách của các hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của các hội trong công tác, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hội hoạt động hiệu quả. Đồng chí chỉ rõ: Thời gian tới, các hội cần nâng cao chất lượng hoạt động để hoàn thành tốt tôn chỉ mục đích đề ra. UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính phối hợp cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ thù lao cho lãnh đạo các hội, nhất là lãnh đạo các hội đặc thù ở cấp xã dựa trên điều kiện, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh từng bước thực hiện việc khoán kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù gắn với chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của mỗi hội đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Việc huy động nguồn quỹ của các hội phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

ĐỖ HOẠT