Thứ sáu,  27/11/2020

Kiểm tra tình hình xử lý vi phạm về đất đai, khoáng sản tại huyện Bắc Sơn

LSO-Ngày 31/5/2017, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình vi phạm pháp luật đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Sơn.
Đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Sơn, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, khoáng sản, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp về tuyên truyền các quy định của Luật đất đai, khoáng sản trên địa bàn. Qua đó, đạt được kết quả nhất định, cụ thể: Theo thống kê, từ trước đến tháng 4/2017, trên địa bàn huyện có 200 trường hợp sử dụng đất trái mục đích (theo thống kê từ 2015 đến thời điểm kiểm tra), với tổng diện tích gần 4,2ha, các trường hợp vi phạm chủ yếu do chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi.

UBND huyện đã xử lý vi phạm hành chính (tính từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2017) đối với lĩnh vực lấn, chiếm đất 4 trường hợp, diện tích lấn chiếm 248 m2; 1 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất  khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng thẩm quyền, không xảy ra tình trạng tự ý trồng cây ăn quả, cây lâu năm trên đất lúa để đón bồi thường, hỗ trợ;…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra đã yêu cầu huyện Bắc Sơn: thời gian tới cơ quan chuyên môn cần rà soát, thống kê lại số liệu để xung vào báo cáo hiện trạng vi phạm sử dụng đất đai, khoáng sản, số trường hợp vi phạm đã xử lý, chưa xử lý và nguyên nhân. Từ đó, có biện pháp xử lý, quản lý về lĩnh vực đất đai, khoáng sản hiệu quả nhất. Ngoài ra, huyện cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, rà soát phù hợp với quy hoạch và ngoài quy hoạch về đất đai, khoáng sản của huyện để thực hiện quản lý hiệu quả;…

Trong trương trình làm việc, đoàn đi thực tế kiểm tra tại một số điểm của xã Đồng Ý, Bắc Sơn, Long Đống.

ĐỖ HOẠT