Thứ tư,  21/10/2020

Quảng Ninh thu hồi 20 dự án triển khai không đúng tiến độ cam kết

Tỉnh Quảng Ninh sẽ không gia hạn với các dự án đã giao đất chậm tiến độ quá 5 năm và cương quyết thu hồi các dự án này. 

Mới đây, theo thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong 5 tháng đầu năm 2017, tỉnh này đã thu hồi 20 dự án do triển khai không đúng theo tiến độ cam kết. 

Riêng trong tháng Năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 8 quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án đối với dự án chưa được giao đất; 4 quyết định thu hồi đất đối với dự án đã được giao đất.

Từ cuối năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU với nội dung cương quyết “Không điều chỉnh quy hoạch theo điều kiện nguồn lực và mục đích kinh doanh của các nhà đầu tư;” “Không gia hạn các dự án giao đất quá 5 năm và quyết liệt việc thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ và vi phạm pháp luật.” 

Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở ngành chức năng trong tỉnh phải thường xuyên và liên tục tiến hành rà soát, xử lý và thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Quảng Ninh, thời gian qua, việc thực hiện các bước tiếp theo sau khi có quyết định thu hồi dự án ở các ngành, các cấp còn lúng túng, thiếu đồng bộ và chưa triệt để. Vẫn còn hiện tượng một số dự án chậm tiến độ nhiều năm, vi phạm pháp luật tồn tại qua nhiều đợt kiểm tra, rà soát của ngành và địa phương. 

Một số dự án giao chưa có lộ trình cụ thể trong từng nội dung công việc, thẩm định lựa chọn nhà đầu tư còn thiếu thực chất, việc đánh giá năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư còn hạn chế…

Riêng ở huyện Vân Đồn, theo rà soát của Ban quản lý Khu kinh tế, có 71 dự án đã giao đất, cho thuê đất, nhưng hiện có tới 10 dự án chậm tiến độ đã có quyết định thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đã phối hợp với các ngành, địa phương làm việc với chủ đầu tư thực hiện thu hồi theo đúng quy định; 61 dự án còn lại đang được các ngành, đơn vị triển khai rà soát, đôn đốc xử lý.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Vân Đồn còn 46 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất; tuy nhiên, huyện và các ngành liên quan đã thực hiện thu hồi đối với 12/46 dự án, hiện còn 34 dự án đang triển khai rà soát, xử lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện chỉ đạo huyện Vân Đồn khẩn trương rà soát, kiểm tra các dự án trên địa bàn và sớm hoàn tất thủ tục để các cơ quan chức năng sớm ban hành quyết định thu hồi đất, dự án đối với những dự án chậm tiến độ. 

Với phương châm “3 cùng” đồng hành với doanh nghiệp “cùng đi, cùng đến và cùng hiệu quả” để thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, nhưng Quảng Ninh cũng cương quyết xử lý các doanh nghiệp có dự án đầu tư chậm tiến độ nhằm tạo ra một môi trường đầu tư lành mạnh, bảo đảm được lợi ích của các bên nhà nước, người dân và nhà đầu tư. 

Trong 5 tháng đầu năm 2017, Quảng Ninh đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 22 dự án có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, với tổng mức đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2016./.

Theo VietnamPlus