Thứ năm,  22/10/2020

Công bố quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030

Ngày 3/6, tại thành phố Hà Giang, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng, Quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 7/4/2017. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch gồm 4 huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ của tỉnh Hà Giang có quy mô diện tích tự nhiên 232.606 ha. Quy mô dân số hiện nay khoảng 283.000 người, dự báo đến năm 2030 dân số ở khu vực này sẽ có khoảng từ 370 đến 375.000 người. Du lịch hiện nay có khoảng 0,6 triệu lượt khách/năm, dự báo đến năm 2030 sẽ thu hút khoảng từ 1 đến 1,1 triệu lượt khách/năm.

Mục tiêu là xây dựng gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa tại Cao nguyên đá Đồng Văn để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số; bảo vệ môi trường bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh và ổn định chính trị vùng biên giới cực Bắc của Tổ quốc.

Theo đó, quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 bao gồm: Định hướng phát triển không gian; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giải pháp bảo vệ môi trường. Quy hoạch chung xây dựng 4 đô thị như: Xây dựng thị trấn Đồng Văn (thuộc huyện Đồng Văn) thành trung tâm du lịch văn hóa lịch sử; xây dựng thị trấn Mèo Vạc (thuộc huyện Mèo Vạc) thành trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm và thương mại cửa khẩu; xây dựng thị trấn Yên Minh (thuộc huyện Yên Minh) thành trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh; xây dựng thị trấn Tam Sơn (thuộc huyện Quản Bạ) thành trung tâm du lịch, vui chơi giải trí. 

 

Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt theo Quyết định số 438 ngày 7/4/2017 

Chiến lược phát triển và các chương trình, lĩnh vực sẽ được ưu tiên đầu tư và chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn I, từ nay đến năm 2020, thực hiện các dự án hạ tầng cải thiện đường giao thông tiếp cận đến Cao nguyên đá Đồng Văn, mở rộng cung cấp nước sạch địa phương bảo đảm vệ sinh và các hạ tầng thiết yếu khác. Giai đoạn II từ năm 2020 đến 2025 tập trung mở rộng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch khoa học và du lịch mạo hiểm. Giai đoạn III từ năm 2025 đến 2030 sẽ tăng cường tham gia tiếp xúc thị trường và quản lý; phát triển các sản phẩm du lịch phức hợp, tăng cường thị trường các sản phẩm du lịch địa phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá, tỉnh Hà Giang đến năm 2030 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng cho việc lập các quy hoạch, dự án để thúc đẩy giá trị của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Để đồ án quy hoạch đi vào cuộc sống, sớm trở thành hiện thực, thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Hà Giang; nghiên cứu liên kết, hỗ trợ thúc đẩy vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, các khu vực khác của tỉnh Hà Giang phát triển bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn khẩn trương phổ biến quy hoạch sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch. Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cần thực hiện tốt công tác quản lý, tham mưu giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Công viên địa chất cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn vào năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quy hoạch, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đề nghị, tỉnh Hà Giang cần xây dựng kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cho 4 huyện thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di sản, di tích trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; tăng cường hơn nữa công tác quảng bá, tuyên truyền về Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn một cách sâu rộng đến bạn bè trong nước và thế giới. Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo bền vững, đưa Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành điểm đến của mỗi du khách./.

Theo dangcongsan