Thứ năm,  22/10/2020

Tăng trưởng nhiều tiềm năng, lạm phát xu hướng giảm

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) cho rằng, khai khoáng sụt giảm và tổng cầu chậm phục hồi đang cản trở tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng hai yếu tố này có xu hướng được cải thiện trong những tháng cuối năm.

Theo UBGSTCQG, tổng cung của nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực ở lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và công nghiệp chế biến chế tạo. Tuy nhiên sự sụt giảm của ngành khai khoáng và tổng cầu phục hồi chậm vẫn là những trở ngại lớn đối với tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.

Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ nhờ diễn biến thời tiết thuận lợi, tình hình gieo cấy, thu hoạch lúa cải thiện khá.

UBGSTCQG nhận định, tổng cầu sẽ được cải thiện trong những tháng cuối năm, nhất là tiêu dùng và đầu tư.

Theo đó, tiêu dùng vẫn còn tiềm năng tăng khi tỷ lệ tiêu dùng cá nhân so với GDP thấp hơn đáng kể so với mức thu nhập bình quân đầu người. Từ nay đến cuối năm, tiêu dùng có thể được đẩy mạnh nhờ tốc độ lạm phát giảm, qua đó cải thiện sức mua của người dân và tín dụng tiêu dùng tăng trưởng tốt.

Đối với đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản sẽ giúp ngành xây dựng tăng trưởng tốt hơn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Do đó, tính riêng đóng góp của tổng cầu, tăng trưởng năm 2017 có thể lên đến 6,3%.

Trong khi đó, tổng cung cũng được hỗ trợ bởi sản xuất điện tử và khai thác dầu thô.

Tăng khai thác dầu thô thêm 1,5 triệu tấn sẽ đóng góp thêm 0,25 điểm % vào tăng trưởng.

Ngoài ra, giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến chế tạo sẽ được cải thiện trong những tháng cuối năm, nhờ tăng sản lượng sản xuất điện thoại, qua đó tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến chế tạo có khả năng đạt 12% đến 13% trong năm 2017. Thực tế trong tháng 5, sản lượng sản xuất điện thoại đã tăng tới 102% so với cùng kỳ năm 2016.

Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm

Từ nay đến cuối nay, lạm phát sẽ tiếp tục xu hướng giảm do giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống đang được ổn định. Do đó, nếu không có sự đột biến về giá hàng hóa thế giới, cũng như chưa tính đến việc điều chỉnh giá dịch vụ công trong những tháng cuối năm thì lạm phát năm 2017 khoảng 2,6%.

Tuy nhiên, UBGSTCQG ước tính, nếu giá dịch vụ công được điều chỉnh tương đương mức điều chỉnh bằng nửa của năm 2016 sẽ làm lạm phát tăng thêm 1,8 đến 2 điểm %; nếu tỷ giá USD/VNĐ tăng 1% sẽ làm lạm phát tăng thêm 0,17 điểm %; và nếu giá điện tăng 8% đến 10% sẽ làm lạm phát tăng thêm 0,3 đến 0,4 điểm %.

Theo Nhandan