Chủ nhật,  01/11/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (13/6), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn.
Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn hoạt động với 100% vốn Nhà nước, gồm có 12 xí nghiệp và được giao quản lý 373 công trình thủy lợi, 1.026 km kênh mương, đảm bảo tưới cho trên 22.000 ha đất nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, công ty phục vụ nước tưới cho sản xuất đông-xuân đạt 12,6 nghìn ha, đạt 98,% kế hoạch; cấp 950,6 nghìn m3 nước cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt;… doanh thu đạt 9,81 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,524 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 4,31 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty đã nêu rõ những hạn chế của công ty như: chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức sản xuất thiếu khoa học; việc mở rộng diện tích tưới còn chậm… Các thành viên đoàn kiểm tra đã thảo luận các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy công ty, vốn điều lệ, phương hướng hoạt động trong thời gian tới nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Trước mắt, công ty cần nghiên cứu cơ chế hoạt động, mối quan hệ giữa công ty và các xí nghiệp để tạo sự chủ động cạnh tranh giữa các đơn vị. Đối với các công trình do công ty quản lý, vấn đề sửa chữa giao cho công ty và các xí nghiệp thành viên có đủ điều kiện để thực hiện. Các ngành, UBND các huyện, thành phố ưu tiên giao các chương trình dự án liên quan đến thủy lợi cho công ty thực hiện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công ty rà soát lại quỹ đất trên địa bàn quản lý, công trình nào hoạt động không hiệu quả cần giao lại cho các huyện, thành phố quản lý. Về nhiệm vụ lâu dài, công ty cần phối hợp với Ban Đổi mới doanh nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ nghiên cứu từng bước cổ phần hóa công ty và cơ chế tổ chức hoạt động cho phù hợp; đổi mới về cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, nâng cao hiệu quả hoạt động.

ĐỖ HOẠT