Chủ nhật,  25/10/2020

Doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia ‘bất ngờ’ tăng mạnh

Trong năm 2016, doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia tăng mạnh, lợi nhuận tăng gấp rưỡi so với năm 2015.

Nhà máy in tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016, theo đó, doanh thu của Nhà máy in tiền đạt 2.195 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của nhà máy này chỉ tăng 24,6%, đạt 81 tỷ đồng, do giá vốn có mức tăng cao hơn doanh thu, ở mức 55%.

Sau khi ghi nhận thêm doanh thu hoạt động tài chính 33,9 tỷ đồng, đồng thời trừ đi chi phí tài chính 16,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 59,8 tỷ đồng, lợi nhuận thuần của Nhà máy in tiền đạt 38,1 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2015. 

doanh thu cua nha may in tien quoc gia bat ngo tang manh hinh 1
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của Nhà máy in tiền quốc gia tăng gấp 1,5 lần.

Đáng chú ý, trong năm 2016, Nhà máy in tiền bất ngờ ghi nhận khoản thu nhập khác lên đến 17,6 tỷ đồng, trong khi năm 2015, con số này chỉ là 1,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do Nhà máy in tiền nhận được khoản đền bù giấy hỏng lên tới 12,5 tỷ đồng từ Công ty Inovia. 

Kết thúc năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Nhà máy In tiền đạt 52,9 tỷ đồng, tăng tới 76% so với năm 2015.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Nhà máy in tiền đạt 1.872 tỷ đồng, tăng 19,3% sau một năm, trong đó, chiếm tỷ trọng tài sản lớn nhất là tài sản cố định với 614 tỷ đồng, đứng thứ hai là tiền và các khoản tương đương tiền với 580 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Nhà máy in tiền đến hết ngày 31/12/2016 đạt 1.737 tỷ đồng, tăng 17,7%. Nợ phải trả đạt 134,7 tỷ đồng, tăng 44%./.

Theo VOV