Thứ tư,  28/10/2020
Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu:

Chuyển biến bước đầu

LSO-Mặc dù mới triển khai, song mô hình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các xã nông thôn mới (NTM) đã phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM.

Người dân thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát xây rãnh thoát nước

Năm 2016, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh chỉ đạo xây dựng thí điểm một số mô hình kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014 – 2015. Cụ thể, mỗi xã lựa chọn 1 thôn hoặc khu dân cư tiêu biểu để xây dựng mô hình kiểu mẫu phù hợp với thực tế theo các hình thức như: kiểu mẫu về xây dựng đời sống văn hóa; vệ sinh môi trường; sản xuất kinh doanh giỏi…

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Tháng 5/2016, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các huyện, xã lựa chọn các khu dân cư có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi, có mức độ đạt chuẩn tiêu chí cao, đáp ứng được cơ bản các yêu cầu xây dựng mô hình, được người dân đồng tình ủng hộ để xây dựng thí điểm mô hình kiểu mẫu.

Ngay sau khi có hướng dẫn, các xã đã nhanh chóng lựa chọn thôn (khu dân cư) để triển khai thực hiện. Ông Lộc Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Cát cho biết: Sau khi họp thống nhất từng nội dung, xã đã chọn 31 hộ dân ở xóm Tình Sung, thôn Sơn Hồng để triển khai xây dựng mô hình kiểu mẫu về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, cái vướng ở Tình Sung là xóm có nhiều hộ chăn nuôi, vì vậy, việc đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là hệ thống cống, rãnh thoát nước, chuồng trại cứng hóa sạch sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước làm sạch môi trường. Với 200 triệu đồng hỗ trợ của nhà nước, nhân dân đã đóng góp tiền, 355 ngày công xây dựng 579 m cống, rãnh thoát nước bê tông; nâng cấp 9 chuồng trại chăn nuôi, bê tông 36 m đường. Nhận thấy những thay đổi rõ nét trong giữ gìn môi trường, các hộ dân khác trong xóm, thôn đã tự đầu tư nâng cấp chuồng trại, vệ sinh môi trường.

Ngoài xã Gia Cát lựa chọn mô hình kiểu mẫu về vệ sinh môi trường, tại 12 xã còn lại đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014 – 2015 có 7 xã lựa chọn mô hình xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp; 2 xã lựa chọn mô hình vệ sinh môi trường, 3 xã lựa chọn mô hình xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất. Trong 13 mô hình, các xã thực hiện 36 nội dung, trong đó có 22 nội dung về hạ tầng, 4 nội dung phát triển sản xuất và 11 nội dung khác.

Sau 1 năm triển khai thí điểm xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại 13 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014 – 2015, các mô hình đã đạt được một số hiệu quả nhất định. Diện mạo khu lựa chọn làm mẫu đã có những thay đổi nổi bật hơn trước. Môi trường cảnh quan sạch đẹp, khang trang hơn, an ninh trật tự được tăng cường; người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM. Để có được kết quả đó, bên cạnh sự hỗ trợ kinh phí 2,6 tỷ đồng của nhà nước, người dân đã đóng góp trên 1,6 tỷ đồng chung tay xây dựng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thay vì chỉ tập trung vào từng nội dung riêng lẻ, năm 2017, tỉnh thí điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tổng thể nhằm tạo được mô hình rõ nét, kiểu mẫu tổng thể về cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ngày 17/5/2017, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã ban hành hướng dẫn cụ thể để các xã có căn cứ lựa chọn, xây dựng thành công những mô hình khu dân cư kiểu mẫu, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn.

TÂN AN