Thứ bảy,  24/10/2020
Củng cố tiêu chí 18 trong xây dựng nông thôn mới:

Những cách làm linh hoạt

LSO-Tiêu chí 18 về “Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh” đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Để đạt chuẩn về đội ngũ cán bộ trong thực hiện tiêu chí này, những năm gần đây, Lạng Sơn có nhiều cách làm linh hoạt như: đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển, điều động cán bộ, công chức (CBCC) tại các xã điểm.

Cán bộ xã Văn An (xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới năm 2017), huyện Văn Quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Lạng Sơn phấn đấu hết năm 2020 có 77 xã, trong đó 72 xã chỉ đạo điểm và 5 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 24 xã chỉ đạo điểm cán đích NTM. Ông Phạm Như Thi, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ cho biết: Để hoàn thành tiêu chí 18 tại 24 xã đã cán đích NTM, thời gian qua, một số huyện, thành phố đã tích cực đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển, điều động CBCC đạt chuẩn về trình độ. Các đơn vị làm tốt công tác này là thành phố Lạng Sơn, các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Lãng, Văn Quan.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có trên 3.000 lượt CBCC  được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng các chức danh, tin học… Để làm tốt công tác này, bên cạnh rà soát về chất lượng, các huyện còn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Ông Mai Xuân Thắng, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng cho biết: Giai đoạn 2015 – 2020, Hữu Lũng phấn đấu có 8 xã cán đích NTM. Năm 2016, huyện đã cử 210 lượt CBCC tại 8 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Huyện cũng điều động 3 công chức, cho nghỉ việc 4 cán bộ là trường hợp không thể cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc còn thiếu nhiều tiêu chí cần đào tạo, bồi dưỡng tại 2 xã: Đồng Tân, Minh Sơn (2 xã chỉ đạo điểm đạt chuẩn NTM năm 2016).

Ngoài cách làm trên thì luân chuyển, điều động CBCC cũng được một số huyện áp dụng khá linh hoạt. Ví dụ năm 2015, 2016, huyện Lộc Bình đã luân chuyển, điều động 4 CBCC từ huyện về xã Xuân Mãn, Yên Khoái (xã chỉ đạo điểm đạt chuẩn NTM); năm 2016, huyện Văn Lãng luân chuyển 1 cán bộ từ xã Tân Mỹ đến xã Tân Thanh (xã chỉ đạo điểm đạt chuẩn NTM năm 2016) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Bà Lý Thị Thủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình cho biết: Năm 2015, xã Xuân Mãn được chỉ đạo điểm đạt chuẩn NTM. Sau khi rà soát, nhận thấy trình độ đội ngũ CBCC ở đây chưa đạt chuẩn, huyện đã điều động 3 cán bộ từ huyện về xã đảm nhiệm các chức danh Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân xã. Song song với đó, các cán bộ xã nguyên giữ 3 chức danh trên (chưa đạt chuẩn về trình độ) tiếp tục được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, 2 trong số 3 cán bộ đã đạt chuẩn trở về đảm nhiệm chức vụ. Cách làm này tiếp tục được huyện triển khai thực hiện với trường hợp xã điểm còn “hổng, khuyết” về cán bộ.

Theo tổng hợp của Sở Nội vụ, từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có trên 10 trường hợp CBCC được điều động, luân chuyển về các xã chỉ đạo điểm NTM để đạt chuẩn về trình độ. Hình thức luân chuyển, điều động được thực hiện đa dạng là luân chuyển, điều động CBCC từ huyện về làm cán bộ xã, luân chuyển cán bộ đạt chuẩn từ xã này sang xã khác trên địa bàn.

Từ nay đến năm 2020, Lạng Sơn còn 53 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM. Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu có 14 xã đạt chuẩn. Để thực hiện tốt tiêu chí 18, thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm, phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với CBCC tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; đề nghị các huyện chủ động rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM.

MINH ĐỨC