Thứ năm,  29/10/2020

Vietnam Airlines báo lãi hơn 1.700 tỷ đồng

Năm 2016, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines-VNA) đã đạt được kết quả sản xuất, kinh doanh tăng trưởng vượt bậc so năm 2015 và đạt kỷ lục mới cao nhất từ trước đến nay.
Biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của VNA

VNA vừa tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và đây là kỳ đại hội thứ 3 kể từ khi Tổng công ty chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Báo cáo tại đại hội, VNA cho biết, năm 2016, Tổng công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc so năm 2015 và đạt kỷ lục mới cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, hãng đã vận chuyển gần 140.000 chuyến bay an toàn và hơn 20,6 triệu lượt hành khách, tăng tương ứng hơn 13% và 21%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.601 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm trước.

Năng suất lao động tiếp tục tăng, tiền lương bình quân của người lao động các vị trí tăng từ 4,7-12,8% so với năm 2015.

Về kết quả tài chính, năm 2016, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ VNA được phân phối là hơn 1.737 tỷ đồng, trong đó trích hơn 736 tỷ đồng để thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông. Với khoản chia lợi nhuận này, các cổ đông của VNA sẽ nhận cổ tức 6% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ này là phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2016 và các quy định của Nhà nước, bảo đảm cân đối dòng tiền và cân đối tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, có tính đến khả năng chi trả cổ tức ổn định cho năm 2017 và các năm tiếp theo. Sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý, trả cổ tức bằng tiền mặt… VNA vẫn còn dư hơn 550 tỷ đồng lợi nhuận.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua phương án phát hành thêm 191.191.377 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng cho các cổ đông hiện hữu. Thời gian dự kiến phát hành vào quý IV/2017.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.911 tỷ đồng sẽ dùng để thực hiện các dự án mua máy bay Boeing 787-9, Airbus A350-900 XWB và thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, VNA có 2 dự án đầu tư máy bay trị giá hơn 2.111 tỷ đồng, gồm 10 chiếc A350-900XWB và 8 chiếc Boeing 787-9, chiếm tỷ trọng 72% kinh phí đầu tư năm 2017.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của VNA cho biết, hãng phấn đấu đạt tổng sản lượng vận chuyển khách là hơn 22,5 triệu lượt khách. Doanh thu hợp nhất là 87.900 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 66.872 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tổng công ty đạt 1.638 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 1.256 tỷ đồng.

Theo baochinhphu.vn