Thứ sáu,  23/10/2020

Huy động 6.450 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỉ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỉ đồng), 7 năm (1.500 tỉ đồng), 10 năm (1.000 tỉ đồng) và 30 năm (1.000 tỉ đồng).

huy dong 6450 ti dong trai phieu chinh phu hinh 1
Huy động 6.450 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động thành công 1.500 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 5,00%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7.6.2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 450 tỉ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỉ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 1.450 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 5,29%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7.6.2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 450 tỉ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỉ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động thành công 1.000 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31.5.2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỉ đồng, quả huy động thành công 300 tỉ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động thành công 1.000 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 7,38%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7.6.2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỉ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỉ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 115.974,6593 tỉ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX./.

Theo VOV