Thứ năm,  29/10/2020
Xây dựng nông thôn mới:

Nỗ lực thực hiện tiêu chí 17

LSO-Thực tế tại các xã, đặc biệt là các xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) hiện nay, việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để hoàn thành tiêu chí một cách thực chất đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm lớn của các xã.
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng (xã điểm xây dựng NTM của tỉnh năm 2017) xây dựng nhà vệ sinh cải tiến

Quyết tâm của các xã điểm

So với một số tiêu chí khác, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm không đòi hỏi quá nhiều nguồn lực đầu tư. Nhưng đối với nhiều xã trên địa bàn tỉnh, cái khó trong thực hiện tiêu chí lại là những yếu tố khách quan như: điều kiện về địa hình, dân cư sống không tập trung, tập quán sinh hoạt…

Xác định được những khó khăn, hạn chế như vậy, ngay từ đầu năm, tiêu chí số 17 đã được các xã điểm chỉ đạo triển khai thực hiện. Bà Hoàng Thị Hạnh, cán bộ phụ trách xây dựng NTM xã Chi Lăng, huyện Tràng Định cho biết: Thực hiện tiêu chí 17, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân giữ vệ sinh đường làng ngõ xóm, vận động nhân dân quyên góp ủng hộ tiền và ngày công xây dựng bể đốt rác; vận động 3 cơ sở chăn nuôi lợn xây chuồng trại hợp vệ sinh…. Đến nay, toàn xã đã có 597/868 nhà tiêu; 682/868 nhà tắm; 777/868 nhà có bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 476/868 nhà đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ… Hiện xã đã đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đối với 223 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

Tương tự như vậy, xã Bính Xá, huyện Đình Lập cũng đang tập trung nguồn lực để hoàn thành tiêu chí 17. Ông Hoàng Gia Công, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện xã mới đạt 4/8 chỉ tiêu của tiêu chí 17. Trong đó, một số chỉ tiêu của tiêu chí còn đạt tỷ lệ thấp như: số hộ có chuồng trại hợp vệ sinh mới đạt 29%; số nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh mới đạt 38,1%… Để thực hiện các chỉ tiêu này, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hiện xã đang tiếp tục huy động nguồn lực từ ngân sách cũng như các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi.

Sự vào cuộc của ngành chức năng

Cùng với 2 xã Chi Lăng và Bính Xá, các xã điểm còn lại phấn đấu về đích năm 2017 và 5 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu về đích giai đoạn 2016 – 2020 cũng đang rất nỗ lực thực hiện tiêu chí 17.

Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của các xã, các ngành, các cấp đã có tích cực vào cuộc. Ông Chu Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh cho biết: Để thực hiện tiêu chí môi trường, chi cục đã xây dựng và kiện toàn tổ tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường năm 2017. Đồng thời tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tiêu chí này. Dự kiến trong tháng 7/2017, chi cục sẽ tổ chức tập huấn cho 5 xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời, cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ từng xã điểm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hiện nay, chi cục đang tiếp tục rà soát, tổng hợp các trường hợp cụ thể như: hộ nghèo, chính sách ở các xã điểm, qua đó tham mưu đề xuất với tỉnh để có sự hỗ trợ nguồn lực cụ thể từ Quỹ Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nguồn lực hỗ trợ ít (như năm 2016 hỗ trợ 40 triệu đồng/xã), chủ yếu mang tính chất động viên, khích lệ.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để chung tay thực hiện tiêu chí 17, văn phòng đã phối hợp với các huyện tổ chức tuyên truyền, lồng ghép nhằm nâng cao nhận thức, qua đó kêu gọi sự chung tay, góp sức của người dân trong việc thực hiện tiêu chí. Hiện nguồn lực từ ngân sách để thực hiện tiêu chí này rất hạn chế, chính vì vậy, để các xã điểm hoàn thành tiêu chí 17, bên cạnh sự nỗ lực của các xã còn cần sự chung tay, hỗ trợ của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân… Từ đó, tạo thêm nguồn lực góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

TÂN AN