Thứ ba,  27/10/2020

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt gần 198,25 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Ngày 28/6, Tổng cục Hải quan đã công bố số liệu về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng sáu và nửa đầu năm 2017.

Theo đó, trong tháng 6/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 35,8 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu là 17,8 tỷ USD, giảm 0,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước là 18 tỷ USD, giảm 2,5%. 

Với kết quả ước tính trên thì trong 2 quý đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 198,25 tỷ USD, tăng tới 21,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt gần 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 100,47 tỷ USD, tăng 24,1%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2017 ước tính thâm hụt 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức nhập siêu của Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2017 lên gần 2,7 tỷ USD, bằng 1,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong nửa đầu năm 2017 phải kể đến nhóm hàng điện thoại các loại & linh kiện với ước tính đạt 20,08 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước;  Hàng dệt may  ước đạt 11,59 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước;  Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính đạt 11,28 tỷ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước;  Hàng giày dép lên tới hơn 7 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước…

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm gồm có máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện ước đạt  16,22 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước;  Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng ước đạt 18,35 tỷ USD, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2016;  Vải các loại ước đạt đạt gần 5,58 tỷ USD, tăng 10,1% so với 6 tháng/2016; Điện thoại các loại và linh kiện ước  đạt 6,22 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước…/.

Theo Dangcongsan