Thứ ba,  20/10/2020

Quý II/2017, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 17,1 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 năm 2017 ước đạt 2,97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17,1 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý xuất khẩu mặt hàng nông sản chủ lực gạo đã có nhiều tín hiệu khả quan. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6 năm 2017 ước đạt 413 nghìn tấn với giá trị đạt 182 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,8 triệu tấn và 1,2 tỷ USD, tăng 6,3% về khối lượng và tăng 4,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017 với 46,5% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt 1,1 triệu tấn và 488 triệu USD, tăng 34,2% về khối lượng và tăng 31,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017 với 8,6% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt 237,4 nghìn tấn và 90,4 triệu USD, tăng 23,4% về khối lượng và tăng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với mặt hàng cà phê, trong nửa đầu năm 2017 đã có sự sụt giảm về lượng nhưng giá trị xuất khẩu lại tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu cà phê tháng 6 năm 2017 ước đạt 109 nghìn tấn với giá trị đạt 259 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 817 nghìn tấn và 1,86 tỷ USD, giảm 16,7% về khối lượng nhưng tăng 9,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, xuất khẩu mặt hàng cao su từ đầu năm đến nay đã có sự khởi sắc với sự tăng trưởng ấn tượng về giá trị.  Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 6 năm 2017 đạt 100 nghìn tấn với giá trị đạt 158 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 462 nghìn tấn và 867 triệu USD, tăng 5% về khối lượng và tăng 58,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 61,1%, 5,1% và 4,6%.

Về gỗ và sản phẩm gỗ, xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng đầu năm vẫn duy trì tăng trưởng khá. Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 6 năm 2017 đạt 609 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Nhật Bản – 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017 – chiếm 69,6% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Các thị trường có giá trị xuất khẩu gỗ tăng mạnh là Trung Quốc (30,1%), Canada (17,4%), Hoa Kỳ (16,8%), Hàn Quốc (11,5%) và Đức (10%).

Cũng vẫn tăng trưởng khá giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 6 năm 2017 ước đạt 653 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017, chiếm 54,6% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 5 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc tăng 38,1%, Nhật Bản tăng 32,2%, Hàn Quốc tăng 28,6%, Hà Lan tăng 21,2%, Canada tăng 19,3% và Anh tăng 16,6%./.

Theo Dangcongsan