Thứ ba, 23/04/2019
Văn Quan:

Nỗ lực xã điểm

LSO-Với sự đầu tư của Nhà nước, sự chung tay góp sức của nhân dân, đến nay, xã Văn An - xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017 của huyện Văn Quan đang tăng tốc về đích.
Tuyến đường thôn Phai Cam được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện

Theo kết quả rà soát, tự đánh giá, hiện xã Văn An đạt 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại gồm: tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí số 17 về môi trường. Các tiêu chí này chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ xây dựng của nhà thầu và hiện đã đạt trên 60% khối lượng. Với thời tiết thuận lợi như hiện nay, các tiêu chí sẽ nhanh chóng được hoàn thành, xã Văn An sẽ đạt chuẩn NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Lương Đình Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan cho biết: Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền huyện đã quan tâm chỉ đạo sát sao, triển khai nhiều giải pháp cụ thể giúp Văn An hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Cụ thể, bên cạnh tuyên truyền, vận động, tỉnh, huyện còn đầu tư, hỗ trợ xã xây dựng cơ sở hạ tầng như: làm đường giao thông; xây dựng trạm bơm, kiên cố mương; trường học; nhà văn hóa xã; chợ… Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình năm 2017 trên địa bàn huyện gần 120 tỷ đồng, trong đó, xã Văn An được đầu tư, hỗ trợ nhiều nhất.

Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ cụ thể, thiết thực của huyện, để đạt được các tiêu chí xây dựng NTM phải kể đến sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay góp sức của người dân xã Văn An. Ông Hoàng Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhận thức được mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nên công tác tuyên truyền, vận động được cả hệ thống chính trị chung sức thực hiện thường xuyên, liên tục, được nhân dân đồng tình, tích cực tham gia. Ví dụ như tiêu chí giao thông, tuyến đường Bản Nhuần – Khòn Háo giai đoạn 2, mặc dù chưa được ghi vốn, song để hoàn thành, xã đã vận động nhân dân hiến 3.200 m2 đất, đến nay, công trình đã xây dựng xong.

Cũng từ sự chung tay, góp sức của người dân, nhiều công trình hạ tầng công cộng khác đã nhanh chóng được xây dựng và hoàn thiện. Ông Lăng Văn Hỏn, thôn Phai Cam cho biết: Trước đây, đường vào thôn chủ yếu là đường đất, hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, gia đình tôi đã hiến hơn 100 m2 đất và cùng các hộ dân khác đóng góp 1 triệu đông/hộ để làm đường. Đến nay, con đường bê tông sạch, đẹp dài 2,3 km trải dài dọc thôn hoàn thành, đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa của người dân.

Cùng với sự chung tay góp sức thực hiện tiêu chí giao thông, các tiêu chí khác cần người dân chung sức đã được các gia đình tích cực tham gia như: xây dựng nhà văn hóa thôn, di dời, nâng cấp chuồng trại chăn nuôi; xây mới, sửa chữa nhà ở… Tiêu biểu như các hộ dân ở phố Điềm He 1 đóng góp 304 triệu đồng; thôn Khòn Chu đóng góp 41 triệu đồng để làm nhà văn hóa thôn; nhân dân làm mới được hàng trăm công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng tổng số hộ đạt chỉ tiêu này lên 565/645 hộ….

Từ sự đầu tư của Nhà nước cộng với sự chung tay góp sức của người dân, xã Văn An đã sớm đạt được nhiều tiêu chí khó. Hiện từ huyện đến xã tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các chỉ tiêu của 4 tiêu chí còn lại. Trong đó, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng; rà soát, có giải pháp hỗ trợ để cùng người dân, đặc biệt là hộ nghèo thực hiện các chỉ tiêu nhỏ trong tiêu chí môi trường… Xã Văn An quyết tâm trong tháng 11/2017 cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí để các cấp, ngành thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã NTM năm 2017.

ĐÌNH QUYẾT - KIM HUYÊN