Thứ sáu, 19/04/2019

Kiểm toán Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tại ASEANSAI

Kiểm toán Việt Nam chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và xác định những mục tiêu kiểm toán chung giữa các quốc gia.

Ngày 6/11, Đại hội Hội đồng tổ chức Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 4 đã khai mạc tại Thủ đô Vientiane (Lào). Tham dự Đại hội có ông Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, Chủ tịch Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Lãnh đạo Tổ chức Kiểm toán 10 nước thành viên ASEAN. Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do TS. Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đầu tham dự Đại hội.

Trong Diễn văn chào mừng, bà Viengthong Siphandone, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào nhấn mạnh về mục tiêu của Đại hội ASEANSAI. Đó là tăng cường năng lực, thúc đẩy hợp tác và hiểu biết giữa các thành viên ASEANSAI, thông qua việc trao đổi và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán công nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan kiểm toán.

kiem toan viet nam chia se kinh nghiem tai aseansai hinh 1
Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tại Đại hội.

Đồng thời, cung cấp một môi trường thuận lợi, hỗ trợ tăng cường nghiên cứu, đào tạo và không ngừng học hỏi giữa các thành viên ASEANSAI thông qua việc chia sẻ các thông lệ tốt nhất. Cùng với đó là việc trao đổi các bài học kinh nghiệm và là trung tâm thông tin, liên kết ASEANSAI với các tổ chức và cơ quan quốc tế khác trong lĩnh vực kiểm toán công.

Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội, TS. Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cho biết, thông qua Đại hội ASEANSAI, ngoài việc bầu ra Ban lãnh đạo mới cho một nhiệm kỳ mới, còn xác định mục tiêu chiến lược hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội còn đề ra các chương trình, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện trong nhiệm kỳ qua, và xác định những nhiệm vụ cần làm trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và xác định những mục tiêu kiểm toán chung giữa các quốc gia nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của các Quốc gia và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Sau phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành 2 phiên với những nội dung quan trọng, gồm Báo cáo hoạt động của các Ủy ban ASEANSAI, phê duyệt Dự thảo Quy chế ASEANSAI lần thứ nhất; Bầu và phê chuẩn Ban Thư ký ASEANSAI.

Đại hội đã bầu bà Viengthong Siphandone, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã Bầu và phê chuẩn các Ủy ban giai đoạn 2018 – 2021; Phê chuẩn Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018 – 2021.

Báo cáo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn  2018 – 2021 do phía Việt Nam trình bày nêu rõ: Được tín nhiệm giao phó vị trí Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược của ASEANSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã, đang và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành, Ban Thư ký, các Ủy ban và tất cả các thành viên ASEANSAI tham gia tích cực, có hiệu quả và trách nhiệm trong mọi hoạt động chung của ASEANSAI.

Về những đóng góp của Việt Nam trong ASEANSAI, TS. Hồ Đức Phớc chia sẻ, Việt Nam là 1 trong 4 Quốc gia sáng lập ASEANSAI, đồng thời là Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban Kế hoạch chiến lược của ASEANSAI. Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban một cách xuất sắc, đồng thời có những đóng góp trong việc tăng cường mối quan hệ giữa các Quốc gia, cùng với các Quốc gia thực hiện các mục tiêu chung của ASEANSAI.

TS. Hồ Đức Phớc cũng cho biết, ASEANSAI hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những quy trình, quy phạm trong Kiểm toán nhà nước. Đặc biệt, những quy trình mà Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện là thế mạnh, sẽ được chia sẻ với các Quốc gia trong ASEANSAI.

“Những vấn đề, lĩnh vực như kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường hoặc kiểm toán công nghệ thông tin là những lĩnh vực Kiểm toán Việt Nam đang phải vươn lên, chúng tôi sẽ mời các chuyên gia của các quốc gia có kinh nghiệm để đào tạo cho Kiểm toán viên Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới”, TS. Hồ Đức Phớc nêu rõ./.

Theo VOV