Thứ năm, 25/04/2019
Giải ngân vốn Nghị quyết 03:

Tăng tốc cuối năm

LSO-Tính đến giữa tháng 11/2017, hầu hết các công trình sử dụng nguồn vốn Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh quy định về việc ban hành nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 - 2020, thuộc kế hoạch vốn năm 2017 đã cơ bản hoàn thành xây lắp, giá trị khối lượng và giá trị giải ngân đạt cao. Với sự quyết tâm của các chủ đầu tư, nguồn vốn Nghị quyết 03 sẽ hoàn thành giải ngân theo đúng kế hoạch.
Công trình trụ sở UBND xã Nam Quan, huyện Lộc Bình mới được bàn giao đưa vào sử dụng, kinh phí đầu tư từ vốn Nghị quyết 03

Năm 2017, tổng nguồn vốn Nghị quyết 03 phân bổ cho 11 huyện, thành phố hơn 110,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nông thôn và thủy lợi nhỏ. Trong đó, phân bổ 78,9 tỷ đồng cho các dự án gồm: đầu tư xây mới và chuẩn bị đầu tư cho 42 danh mục công trình trụ sở làm việc UBND các xã; 12 công trình trường học; 7 công trình trạm y tế; 9 công trình đường giao thông nông thôn; 4 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; 1 công trình nhà văn hóa; phân bổ 31,710 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và thủy lợi nhỏ theo phương châm nhà nước hỗ trợ nhân dân tự làm.

Do nguồn vốn được phân bổ sớm ngay từ đầu năm và công tác chuẩn bị đầu tư các công trình dự án được UBND các huyện chủ động phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 31/10/2016 nên việc triển khai thi công các công trình khá thuận lợi. Đến giữa tháng 11/2017, đã có 40/75 công trình hoàn thành xây lắp và có giá trị khối lượng thực hiện vượt kế hoạch vốn giao đầu năm; 35 công trình hoàn thành từ 90% đến 95% giá trị khối lượng dự án. Riêng nguồn vốn hỗ trợ xi măng giao thông nông thôn với tổng kế hoạch vốn giao hơn 28 tỷ đồng các huyện đã giải ngân xong trong 6 tháng đầu năm 2017. Đối với nguồn vốn hỗ trợ xi măng làm thủy lợi nhỏ phân bổ cho các huyện hơn 3,6 tỷ đồng đã giải ngân được 1,7 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch vốn.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến ngày 15/11/2017, nguồn vốn theo Nghị quyết 03 đã giải ngân được 88,5 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch. Trong đó, một số huyện có khối lượng giải ngân đạt cao như:  Đình Lập giải ngân đạt 99% kế hoạch; Cao Lộc 93% kế hoạch; Văn Quan 93% kế hoạch; Tràng Định 90% kế hoạch, các huyện còn lại đều giải ngân đạt từ 58% đến 87% kế hoạch vốn.

Năm 2017, huyện Đình Lập được phân bổ hơn 8,6 tỷ đồng cho 5 công trình; hỗ trợ xi măng chương trình phát triển giao thông nông thôn và thủy lợi nhỏ.

Bà Đàm Thị Yên, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Đình Lập cho biết: Trong số 5 công trình được phân bổ vốn Nghị quyết 03 gồm: 3 công trình khởi công mới và 2 công trình chuyển tiếp, các công trình đều tập trung cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 gồm các xã: Cường Lợi và Bính Xá. Do vậy, tiến độ được thực hiện hết sức khẩn trương. Đến ngày 20/11/2017 đã có 4 công trình hoàn thành xây lắp bàn giao đưa vào khai thác; 1 công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến tháng 12/2017 thi công xong các hạng mục. Đối với các công trình đã hoàn thành xây lắp, hiện đơn vị đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để giải ngân, thanh quyết toán hoàn thành kế hoạch vốn trong tháng 12/2017.

Hiện một số huyện có khối lượng giải ngân nguồn vốn Nghị quyết 03 chậm như: Văn Lãng (đạt 58% kế hoạch), Hữu Lũng (64% kế hoạch), Chi Lăng (76% kế hoạch vốn) đang đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp và tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm căn cứ giải ngân nguồn vốn còn lại; phấn đấu hoàn thành giải ngân theo đúng kế hoạch đã đề ra.

CÔNG QUÂN