Thứ tư, 24/04/2019

Xuất khẩu giày dép 10 tháng tăng trưởng tốt

Theo Bộ Công thương, 10 tháng năm 2017, xuất khẩu giày dép sang phần lớn các thị trường đều đạt mức tăng trưởng tốt, đạt 11,82 tỷ USD, tăng 13% so cùng kỳ năm 2016; trong đó, xuất khẩu sang In-đô-nê-xi-a có mức tăng trưởng mạnh nhất là 53%.

Bên cạnh đó, xuất khẩu giày dép cũng tăng trưởng mạnh ở một số thị trường như: Xin-ga-po tăng 45%; Ba Lan 33%; Ấn Ðộ 33,7%; Bồ Ðào Nha 31%; Hung-ga-ri 34%. Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam dự báo, năm 2017, sản xuất của ngành da giày sẽ tăng trưởng 5% so năm 2016, và kim ngạch xuất khẩu đạt gần 18 tỷ USD (cả giày dép và túi xách), tăng hơn 10%. Theo mục tiêu, kim ngạch xuất khẩu của ngành đến năm 2020 sẽ đạt từ 24 tỷ đến 26 tỷ USD, năm 2025 là 35 tỷ đến 38 tỷ USD và năm 2035 đạt 50 tỷ đến 60 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng từ 10 đến 11%/năm.

Theo Nhandan