Thứ hai,  26/08/2019

Qua 2 tháng, đã có 8 mặt hàng xuất khẩu vượt kim ngạch 1 tỷ USD

Theo Bộ Công Thương, 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu đem về 33,6 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 9,6 tỷ USD, tăng 25,7% còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,9 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến hết tháng 2/2018, đã có 8 mặt hàng xuất khẩu với kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 mặt hàng so với tháng trước.

Dẫn đầu vẫn là xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch ước đạt 6,634 tỷ USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp đến là hàng dệt và may mặc, sau 2 tháng ước đạt 4,29 tỷ USD tăng 22,3% so với cùng kỳ. Ngoài ra, mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 3,968 tỷ USD, tăng 19,2%. 

Sau 2 tháng, xuất khẩu giầy dép các loại đem về 2,3 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 2,123 tỷ USD.

Theo Bộ Công Thương, xuất khổ gỗ và sản phẩm gỗ với kim ngạch đạt 1,3 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ và xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,09 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, sau 2 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu của 8 mặt hàng trên đã đem về 22,96 tỷ USD, đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2018.

Theo VietnamPlus