Chủ nhật, 21/07/2019
Đình Lập:

Phòng chống cháy rừng

LSO-Huyện Đình Lập có gần 80.000 ha rừng, trong đó, rừng trồng là 50.424 ha, còn lại là rừng tự nhiên. Năm 2017, toàn huyện xảy ra 21 vụ cháy rừng, thiệt hại 61,98 ha rừng, tăng 17 vụ, tăng 37,59 ha so với năm 2016. Để hạn chế không xảy ra cháy rừng và xử lý kịp thời khi có cháy, ngay từ đầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng của huyện tăng cường các biện pháp.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập kiểm tra rừng thông trên địa bàn xã Đình Lập

Theo ngành chức năng huyện, qua điều tra, xác minh, nguyên nhân gây cháy rừng chủ yếu vào mùa hanh khô, ý thức của người dân một số nơi chưa cao nên còn để tình trạng đốt nương, đốt dọn bờ ruộng, đốt xử lý thực bì không đúng kỹ thuật; đốt hương, đốt vàng mã trong dịp thanh minh gây cháy lan vào rừng. Ngoài ra, một số vụ do tranh chấp đất rừng dẫn đến người dân đốt rừng của nhau.

Trước thực trạng trên, để tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), ngày 27/2/2018, UBND huyện ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo vệ, PCCCR. Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách bảo vệ và PCCCR huyện (BCHCVĐCBBVR&PCCCR – gọi tắt là ban chỉ huy) ban hành kế hoạch thực hiện PCCCR năm 2018. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch PCCCR. UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCCCR đến mọi tầng lớp nhân dân…

UBND các xã, thị trấn đều chủ động triển khai các biện pháp. Ông Hoàng Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Đình Lập – một trong 8 xã trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng cho biết: Đến nay, xã đã hoàn thiện phương án quản lý, bảo vệ và PCCCR; kiện toàn ban chỉ huy cấp xã, 18/18 thôn bản đều thành lập các tổ đội quần chúng, sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, xã chủ trương lồng ghép tuyên truyền các văn bản về quản lý, bảo vệ và PCCCR tại các cuộc họp xã, thôn để nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng (cùng kỳ 2017 xảy ra 1 vụ cháy rừng, thiệt hại 1,58 ha).

Chị Hoàng Thị Bích, thôn Pò Khoang, xã Đình Lập cho biết: Gia đình tôi có 5 ha rừng thông, tôi thường xuyên kiểm tra, vệ sinh rừng, đốt dọn thực bì theo hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm. Vì vậy, trong 3 năm trở lại đây không xảy ra cháy rừng.

Không chỉ xã Đình Lập, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều chủ động các biện pháp PCCCR. Là cơ quan thường trực ban chỉ huy huyện, Hạt Kiểm lâm huyện triển khai các biện pháp PCCCR. Đơn vị chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ, PCCCR; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã, thị trấn chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ và PCCCR; thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để có phương án xử lý kịp thời… Do vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng nào (trong quý I/2017 xảy ra 9 vụ cháy rừng)

Ông Phạm Công Phong, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Xác định nguyên nhân dẫn đến cháy rừng còn do ý thức của người dân chưa cao trong đốt nương rẫy, phát dọn thực bì, vì vậy, thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền lưu động, tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp ở xã, thôn, trên các phương tiện thông tin đại chúng quy định về PCCCR nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Qua kiểm tra thực tế, đến nay, 12/12 xã, thị trấn đều hoàn thiện phương án quản lý, bảo vệ và PCCCR năm 2018 và kiện toàn ban chỉ huy; thành lập, kiện toàn các tổ, đội quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ và PCCCR ở các thôn, bản.

ĐỖ HOẠT