Thứ hai,  09/12/2019

Thu hút 5,8 tỷ USD vốn FDI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính chung trong quý 1-2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính từ đầu năm đến ngày 20-3-2018, các dự án FDI đã giải ngân được 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, cả nước có 618 dự án mới được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký là 2,12 tỷ USD và 199 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 1,79 tỷ USD.

Cũng trong quý 1, cả nước có 1285 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp là 1,89 tỷ USD, tăng 121,6% so với cùng kỳ 2017.

Công nghiệp chế biến, chế tạo được quan tâm nhất

Trong quý 1, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 3,44 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong cả quý 1. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 531 triệu USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 486 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hàn Quốc dẫn đầu

Trong quý 1 có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng đầu với tổng vốn đầu tư 1,84 tỷ USD, chiếm 31,6% tổng vốn đầu tư; Hồng Công (Trung Quốc) đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 689 triệu USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 649 triệu USD, chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư.

TP Hồ Chí Minh hấp dẫn nhất

Trong quý 1 năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh, thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh thu hút được nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký 1,7 tỷ USD, chiếm 29,3 tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký là 925 triệu USD, chiếm xấp xỉ 16% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 565 triệu USD, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư.

149,5 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

Trong quý 1, cả nước có 23 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 123,62 triệu USD, có 5 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm là 25,88 triệu USD. Tính chung trong quý 1, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm 149,5 triệu USD.

Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105 triệu USD, chiếm 70,2% tổng vốn đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 19,9 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư.

Có 16 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong quý 1, trong đó dẫn đầu là các nước Lào (chiếm 53,5% tổng vốn đầu tư), Campuchia (chiếm 17,3%), Cuba (chiếm 13,3%), Australia (chiếm 8%).

Theo Nhandan