Thứ hai,  16/12/2019

Thêm hơn 8.000 doanh nghiệp và 69 nghìn việc làm mới

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 3, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.082 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là hơn 81 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18% về số vốn đăng ký.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 1.801 doanh nghiệp. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là gần 69 nghìn lao động, giảm 3% so với tháng 2.

Như vậy trong ba tháng đầu năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 35.234 doanh nghiệp, trong đó có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới và 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong tháng 3 là 763.964 tỷ đồng, bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 278.489 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 485.475 tỷ đồng với 7.893 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Trong quý 1, cả nước có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 278.489 tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 225.389 lao động, giảm 22,7%.

Ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4%, tiếp đến là xây dựng có 42.138 tỷ đồng, chiếm 15,1%, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 38.498 tỷ đồng, chiếm 13,8%, công nghiệp chế biến, chế tạo có 28.980 tỷ đồng, chiếm 10,4%…

Theo Nhandan