Thứ sáu,  10/07/2020
Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Tài chính:

Tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ

LSO-Chiều nay (27/3), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại trong năm; công tác quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Bảo lãnh tín dụng.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Trong quý I, Sở Tài chính đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, giá cả trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của ngành đã đề ra.

Quý I, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước được 1.134,8 tỷ đồng, đạt 19,25% so với dự toán trung ương giao, bằng 101,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa được 600 tỷ đồng, đạt 27,3% so với dự toán tỉnh giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 532 tỷ đồng, đạt 13% so với dự toán, bằng 85,1% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện được 2.190,54 tỷ đồng, đạt 21,8% dự toán giao đầu năm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ dự toán năm 2018, trong 9 tháng còn lại của năm, Sở Tài chính sẽ tập trung triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành rõ nét 5 nhiệm vụ trọng tâm của sở đã được UBND tỉnh giao; điều hành ngân sách chủ động, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; thực hiện công tác thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2017; triển khai, ban hành các văn bản cụ thể hoá Luật Quản lý, sử dụng tài sản công….

Đối với Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Hội đồng quản lý Quỹ đã nỗ lực trong triển khai hoạt động, tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn gặp những khó khăn nhất định, từ đó dẫn đến hoạt động chưa thật hiệu quả.

Trong năm 2017, quỹ đã thực hiện cho 5 doanh nghiệp vay vốn với tổng số tiền 40 tỷ đồng. Các doanh nghiệp vay vốn cơ bản đều chấp hành đúng các hợp đồng tín dụng đã ký kết. Trong quý I/2018, quỹ đang thực hiện công tác quyết toán về thu, chi tài chính năm 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính trong quý I/2018. Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, Sở Tài chính tập trung một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tài chính ngân sách; đảm bảo chế độ chính sách của trung ương, của tỉnh; xây dựng, quản lý các loại giá, thanh lý tài sản; tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát công tác thẩm định quyết toán các dự án đầu tư xây dựng; phối hợp với ngành liên quan để quản lý tốt Quỹ Đầu tư phát triển cũng như tham mưu việc giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng; tăng cường chống tham nhũng, lãng phí; rà soát, sắp xếp lại các đơn vị tự chủ tài chính…

TÂN AN