Thứ hai, 21/01/2019

Diện tích rừng thiệt hại trong tháng 4/2018 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017

Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về tình hình sản xuất lâm nghiệp trong tháng 4/2018 cho thấy nhiều thông tin đáng chú ý. Trong đó, diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, cả nước đã phát hiện 4.226 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 1.938 vụ (tương ứng giảm 31%) so với 4 tháng đầu năm 2017. Diện tích rừng bị thiệt hại 4 tháng đầu năm là 252 ha, giảm 225 ha (tương ứng giảm 47%) so với 4 tháng đầu năm 2017.

Tháng 4/2018, cả nước đã phát hiện 1.140 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 783 vụ (tương ứng giảm 41%) so với tháng 4/2017. Diện tích rừng bị thiệt hại 86 ha, giảm 133 ha (tương ứng 61%) so với tháng 4/2017.

Trong tháng, xảy ra 14 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 23 ha, tập trung tại các tỉnh phía Bắc. Cháy rừng trong tháng giảm cả về số vụ và diện tích thiệt hại do các địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn số 453/CĐ-TCLN-KL ngày 8/4/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp; văn bản số 192/KL-QLR ngày 9/4/2018 của Cục Kiểm lâm về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, tính đến 25/4/2018, cả nước đã thu được 888,179 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 38,14% kế hoạch năm và 168% so với cùng kỳ năm 2017 (thu tăng so với cùng kỳ 361 tỷ đồng). Trong đó, quỹ Trung ương thu được 713,37 tỷ  đồng; quỹ tỉnh thu được 174,8 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực xuất khẩu lâm sản, ước giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 4/2018 đạt 0,668 tỷ USD, lũy kế 4 tháng ước đạt 2,704 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 4/2018 đạt 0,639 tỷ USD, lũy kế 4 tháng ước đạt 2,58 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng tính đến tháng 4/2018, triển khai trồng rừng ven biển, các đơn vị, địa phương đã giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện, chuẩn bị hiện trường trồng rừng và trồng rừng khi điều kiện thời tiết thuận lợi, bắt đầu trồng rừng vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Về trồng rừng thay thế, lũy kế đến 24/4/2018, cả nước đã trồng rừng thay thế 52.451 ha/67.914 ha, đạt 77% tổng diện tích phải trồng. Trong đó, các dự án thủy điện đã trồng 22.253 ha, đạt 99,7% tổng diện tích. Các dự án kinh doanh trồng đạt 15.169 ha, đạt 63% tổng diện tích; chuyển sang mục đích an ninh, quốc phòng, phúc lợi xã hội trồng đạt 14.805 ha, đạt 69% tổng diện tích cần trồng./.

Theo Dangcongsan