Thứ tư, 23/01/2019

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc

LSO-Sáng nay (8/5), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng – Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác
kiểm tra thực tế mô hình sản xuất tại xã Hồng Phong

Ngay từ những tháng đầu năm nay, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Lộc, trong đó có xã điểm Hồng Phong nhanh chóng được triển khai thực hiện. Đối với huyện Cao Lộc, tính đến nay, huyện có 3/21 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; 2 xã dưới 5 tiêu chí; còn lại là các xã đạt từ 5 đến 14 tiêu chí. Huyện phấn đấu hết năm nay có thêm xã Hồng Phong đạt 19/19 tiêu chí; xóa xã dưới 5 tiêu chí, các xã khác tăng từ 1 đến 2 tiêu chí.

Đối với xã Hồng Phong, bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước đối với một số tiêu chí, nhân dân trong xã đã chung sức làm mới được 350 m đường giao thông; huy động trên 750 hộ dân, tình nguyện viên tham gia tổng vệ sinh môi trường, xây dựng lò đốt rác và nhà vệ sinh; vận động nhân dân hiến đất để làm các công trình nhà văn hóa thôn, đường giao thông…Đến nay, xã đạt 9/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang khẩn trương triển khai thực hiện.

Tại buổi kiểm tra, đại diện xã Hồng Phong, các thôn trên địa bàn nêu một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn, đặc biệt là 10 tiêu chí chưa đạt liên quan đến giao thông, môi trường, nhà văn hóa…Cũng tại đây, đại diện một số sở, ngành đã làm rõ một số nội dung liên quan đến những tiêu chí do ngành phụ trách.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại buổi kiểm tra NTM xã Hồng Phong

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả bước đầu mà huyện Cao Lộc cũng như xã Hồng Phong đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, huyện Cao Lộc, xã Hồng Phong cần quan tâm một số vấn đề còn hạn chế như: chất lượng các tiêu chí chưa cao, chưa bền vững; hình thức tổ chức sản xuất chưa rõ nét; môi trường NTM còn hạn chế; bình quân tiêu chí đạt còn thấp…

Đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu: Để hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM đề ra, huyện Cao Lộc, trong đó có xã điểm Hồng Phong tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; trong đó quan tâm đến con người tuyên truyền, nội dung tuyên truyền và thời điểm tuyên truyền. Huyện, xã phải xác định rõ 3 nội dung trụ cột xây dựng NTM gồm: tổ chức lại mô hình sản xuất; môi trường và thiết chế y tế, giáo dục, văn hóa để từ đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Đối với 10 tiêu chí chưa đạt, từ huyện đến xã cần nhanh chóng bắt tay vào thực hiện bởi hiện nay sắp đến mùa mưa bão gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng. Các sở, ngành chủ động trong việc kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với từng tiêu chí cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực; từ đó phấn đấu năm 2018 đưa xã Hồng Phong đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra một số công trình xây dựng, mô hình sản xuất trên địa bàn xã Hồng Phong.

TÂN AN