Thứ sáu, 22/03/2019
Quản lý trật tự xây dựng ở thành phố Lạng Sơn:

Đồng bộ các giải pháp

LSO-Thành phố Lạng Sơn có tốc độ phát triển xây dựng các công trình dân dụng lớn, trước năm 2015, hiện tượng các công trình xây dựng không phép, sai với giấy phép được cấp vẫn diễn biến phức tạp. Nhằm từng bước lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, 3 năm trở lại đây, thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này.
Thành phố Lạng Sơn tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm
trật tự xây dựng trên địa bàn phường Đông Kinh

 

Theo số liệu của phòng chức năng thành phố, trước năm 2015, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng như: xây dựng công trình không phép, sai phép trên địa bàn diễn biến phức tạp, chiếm tới gần 20% số công trình được kiểm tra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng của một số chủ đầu tư yếu kém, một phần thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước.

Trước thực tế trên, tháng 8/2015, Thành ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết chuyên đề số 02-NQ/TU ngày 12/8/2015 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, giai đoạn 2015 – 2020. Mục tiêu phấn đấu hằng năm, 100% công trình xây dựng được kiểm tra và tỷ lệ công trình có giấy phép đạt trên 90%. Đồng thời nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng không giấy phép và sai với giấy phép được cấp.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch và xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị trên địa bàn để thực hiện. Đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền về nội dung cơ bản của nghị quyết tới từng chi bộ, khu dân cư. Ngoài ra, các phường, xã dựa trên điều kiện thực tế xây dựng nghị quyết chuyên đề riêng để thống nhất triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng thuộc địa bàn mình quản lý.

Nhận thức rõ công tác quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước, UBND thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết. Nhờ vậy, từ năm 2015 đến tháng 5/2018, thành phố có 4/5 phường hoàn thành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (phường Chi Lăng đang thẩm định) và tổ chức công bố được 7 đồ án quy hoạch.

Công tác quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch được quan tâm đã giúp các vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn từng bước được tháo gỡ. Cùng với đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng được các phòng chuyên môn thực hiện hiệu quả. Việc hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục về cấp phép xây dựng được cán bộ một cửa của thành phố phục vụ tận tình, không gây phiền hà. Đồng thời, lãnh đạo UBND thành phố và phòng ban chuyên môn thường xuyên thị sát thực tế đột xuất tại các địa bàn trọng điểm nóng về phát triển xây dựng cũng như việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ về quản lý trật tự đô thị.

Ông Bùi Ngọc Đức, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị của thành phố cho biết: Từ khi triển khai Nghị quyết 02 đến nay, bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, minh bạch hóa thông tin về các đồ án quy hoạch xây dựng, lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố có chuyển biến rõ nét. Các chỉ tiêu nghị quyết đặt ra đều thực hiện đạt và vượt, số vụ vi phạm xây dựng sai phép, không phép giảm bình quân trong 3 năm qua xuống còn khoảng 3%/năm, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng của người dân được nâng cao. Đó là những thành công bước đầu trong việc tổ chức lập lại kỷ cương trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong thời gian qua.

Thành phố đã và đang thực hiện lộ trình nâng cấp đô thị Lạng Sơn đạt đô thị loại 2, chắc chắn hoạt động xây dựng sẽ còn sôi động. Do vậy, công tác quản lý trật tự xây dựng đang tiếp tục được cấp ủy, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm và đưa vào kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm hằng năm, có đánh giá sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm nhằm xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị văn minh.

Từ năm 2016 đến tháng 5/2018, thành phố Lạng Sơn đã thực hiện:
– Cấp gần 1.500 giấy phép xây dựng cho tổ chức, cá nhân.
– Kiểm tra gần 1.800 công trình xây dựng.
– Phát hiện, xử lý vi phạm gần 40 công trình không giấy phép.
– Áp dụng biện pháp ngăn chặn 37 công trình vi phạm.
– Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 200 trường hợp xây dựng sai giấy phép, không giấy phép với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
– Các trường hợp vi phạm đã nộp phạt hơn 1,3 tỷ đồng.

TRANG NINH