Thứ hai,  24/02/2020

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Chú trọng thực hiện văn hóa doanh nghiệp

(LSO) – Xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là tiêu chí hàng đầu thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD). Vì vậy, Công ty Điện lực Lạng Sơn luôn chú trọng việc thực hiện. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đổi mới tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Để xây dựng được VHDN, công ty thành lập ban chỉ đạo, ban hành tài liệu văn hoá làm việc và ứng xử trong công ty; triển khai các văn bản chỉ đạo đến cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động. Đồng thời, ban hành tiêu chí đánh giá, chấm điểm thực thi VHDN; tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện tốt VHDN giữa công ty và điện lực trực thuộc; thực hiện các nội dung, lĩnh vực trọng tâm như: thái độ, tinh thần trách nhiệm; tiến độ và chất lượng thực hiện công việc; giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác;…

Nhân viên Điện lực thành phố Lạng Sơn hướng dẫn khách hàng làm thủ tục cấp điện

Các đơn vị trực thuộc, tổ chức hoạt động tuyên truyền, lồng ghép VHDN thông qua phổ biến văn hoá làm việc và ứng xử, bộ quy tắc ứng xử trong giao tiếp và công việc hằng ngày; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu tại đơn vị về VHDN, quy tắc ứng xử nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực, văn minh. Hằng tháng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chấm điểm đánh giá từng cá nhân; cuối năm chấm điểm tập thể để công ty đánh giá khen thưởng từng đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, công ty đã phát động cuộc thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp EVN, có trên 90% CBCNV công ty tham gia. Qua cuộc thi giúp CBCNV hiểu rõ thêm những chuẩn mực của hệ giá trị cốt lõi; chuẩn mực văn hóa trong công việc; chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp, ứng xử; nâng cao nhận thức về VHDN, đổi mới nhận thức và hành động để hoàn thiện bản thân, tạo sự gắn kết trong mọi hoạt động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao.

Cùng với đó, công ty phối hợp tổ chức 2 lớp đào tạo về phong cách lãnh đạo để đổi mới kinh doanh và đào tạo năng lực lãnh đạo nhằm đổi mới kinh doanh đối với cán bộ quản lý cấp 3 và cấp 4 (số lượng tham gia 110 người); tổ chức thành công chương trình “giao lưu gắn kết lan toả văn hóa năm 2018” tại công ty với 200 CBCNV tham gia trực tiếp, số CBCNV còn lại tham gia qua hội nghị trực tuyến tại 11 điện lực trực thuộc.

Việc thực hiện VHDN được triển khai tích cực và có chuyển biến tiến bộ trong toàn công ty. Trong đó, các hoạt động dần đi vào nền nếp, thể hiện qua các nội dung: tại nơi làm việc, 100 % CBCNV thực hiện đúng nội quy sử dụng trang thiết bị, thời gian làm việc, trang phục, đeo thẻ chức danh…; cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục để rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu của khách hàng; hoàn thiện các phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên giao tiếp, trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực thi VHDN, đặc biệt là văn hoá ứng xử, giao tiếp với khách hàng sử dụng điện.

Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Việc thực hiện VHDN trong công ty gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác chuyên môn. Những quy định đó đã đem lại sự hài lòng hơn cho khách hàng. Qua đó, đưa kỷ luật doanh nghiệp dần đi vào nền nếp, tạo sự chuyên nghiệp trong công tác.

Việc chú trọng thực hiện VHDN đã góp phần hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Tính từ đầu năm 2018 đến hết tháng 10/2018, điện thương phẩm đạt 574,48 triệu kWh, tăng 10,81%, doanh thu vượt 16,63% so với cùng kỳ; đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

ĐỖ HOẠT