Thứ sáu,  03/07/2020

Doanh nghiệp lạc quan về xu hướng kinh doanh

 Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về xu hướng kinh doanh trong ba tháng còn lại của năm 2019.

Doanh nghiệp lạc quan về xu hướng kinh doanh

 

Theo Tổng cục Thống kê, có 52,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên trong quý IV/2019; 12,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục đánh giá lạc quan nhất khi có tới hơn 90% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn và giữ ổn định; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước và ngoài Nhà nước lần lượt là 82,8% và 87,5%.

Về khối lượng sản xuất, có 52,4% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng trong quý IV; 11,6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 36% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Ngoài ra, có 47,9% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng sản xuất tăng lên trong quý IV; 11,5% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 40,6% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, xu hướng quý IV/2019, có 40,9% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 11,6% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 47,5% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

Theo Nhandan