Chủ nhật, 21/04/2019

Lập hợp đồng hợp nhất PVFC với Western Bank

Hai bản tài liệu quan trọng về việc hợp nhất với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) đã được Western Bank công bố

-Hai bản tài liệu quan trọng về việc hợp nhất với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) đã được Western Bank công bố
Ngày 26/4, Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) dự kiến tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012. Trước thềm đại hội, hai bản tài liệu quan trọng về việc hợp nhất với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) đã được công bố, gồm dự thảo hợp đồng hợp nhất và dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng hợp nhất.

Lãnh đạo PVFC cũng xác nhận rằng: “Đúng là dự thảo hợp đồng và điều lệ hợp nhất đã được bộ phận kỹ thuật của 2 bên cùng nhau xây dựng. PVFC cũng đã chính thức báo cáo đến Petrovietnam là cổ đông lớn chiếm tới 78% vốn điều lệ PVFC. Hai dự thảo này cũng sẽ được PVFC và Western Bank xin ý kiến cổ đông trong kỳ đại hội sắp tới”.

Theo bản dự thảo hợp đồng hợp nhất, phương thức hợp nhất vốn giữa PVFC và Western Bank được tính căn cứ dựa trên vốn và tài sản của hai bên và sẽ được chuyển giao cho ngân hàng hợp nhất vào ngày hợp nhất.

Vốn điều lệ của ngân hàng hợp nhất là 9.000 tỷ đồng, ứng với 900 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông cũ của hai bên sẽ được hoán đổi trở thành cổ đông sở hữu cổ phần của ngân hàng hợp nhất và được hưởng mọi quyền, lợi ích và có đầy đủ các nghĩa vụ với tư cách là cổ đông của ngân hàng hợp nhất.

Cũng theo dự thảo hợp đồng, trong thời gian từ ngày ký hợp đồng đến ngày hợp nhất, cả hai bên cam kết phải thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường, duy trì và giữ vững cơ cấu tổ chức hoạt động, các cơ hội kinh doanh, kế thừa các mối quan hệ kinh doanh và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nhà cung cấp, tư vấn, đại lý, phân phối và các tổ chức, cá nhân khác. Đồng thời cam kết đảm bảo quyền lợi người lao động, giữ vững và đảm bảo hình ảnh, thương hiệu và uy tín, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản mà cả PVFC và Western Bank đang có trước khi ký kết hợp đồng.

Kể từ ngày hợp nhất, ngân hàng hợp nhất sẽ kế thừa tất cả quyền và nghĩa vụ của các bên theo các hợp đồng đã ký giữa PVFC, Western Bank và bên thứ ba trước ngày hợp nhất. Tất cả các khoản nợ, trách nhiệm, nghĩa vụ của PVFC và Western Bank có ngay trước ngày hợp nhất sẽ trở thành các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của ngân hàng hợp nhất.

Giao dịch hợp nhất sẽ được thực hiện theo các thủ tục quy định tại điều 14 Thông tư số 04 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác. Western Bank ủy quyền cho PVFC là tổ chức tín dụng đại diện làm đầu mối trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm thực hiện giao dịch hợp nhất.

Được biết, PVFC đã có kế hoạch chuyển đổi mô hình sang mô hình ngân hàng thương mại từ hai năm gần đây và trong buổi họp đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào tháng 4/2012, PVFC chính thức báo cáo với cổ đông về chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động sang ngân hàng thương mại cổ phần. Và để chuyển đổi thành công mô hình hoạt động, việc hợp nhất PVFC với Western Bank được xem là lựa chọn tối ưu nhất trong điều kiện hiện nay.

Và để thực hiện kế hoạch hợp nhất này, thời gian qua PVFC đã tích cực tái cơ cấu tổ chức, mô hình, mạng lưới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích cực đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị…

Như vậy, sau khoảng một năm với nhiều thông tin đề cập, kế hoạch hợp nhất hai tổ chức tín dụng này cũng đã chính thức định hình cụ thể với sự xác nhận của cả hai bên. Việc hợp nhất của 2 tổ chức này được kỳ vọng sẽ tạo ra một ngân hàng hoạt động mạnh hơn, toàn diện hơn.

VOV