Thứ hai,  16/09/2019

Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt xấp xỉ 2.250 tỷ đồng

Ngày 19/12, Công ty FPT cho biết sau 11 tháng, doanh thu toàn đơn vị này đạt 24.927 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ, tương đương 93% kế hoạch năm.

Ngày 19/12, Công ty FPT cho biết sau 11 tháng, doanh thu toàn đơn vị này đạt 24.927 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ, tương đương 93% kế hoạch năm.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 2.246 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.862 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.385 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 11 tháng đạt 5.049 đồng/cổ phiếu, tăng 1% so với cùng kỳ.

Trong các mảng kinh doanh của FPT, hai mảng công nghệ và viễn thông vẫn chiếm tới 76% tổng lợi nhuận và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính về lợi nhuận của FPT.

Cụ thể, mảng công nghệ, bao gồm các mảng phần mềm (xuất khẩu phần mềm và giải pháp phần mềm), tích hợp hệ thống và dịch vụ công nghệ thông tin lũy kế 11 tháng có mức tăng trưởng 19% về doanh thu và tăng trưởng 8% về lợi nhuận. Mảng viễn thông (kinh doanh dịch vụ viễn thông và nội dung số) duy trì tốc độ tăng trưởng 10% về doanh thu và lợi nhuận tăng 14%.

Theo VietnamPlus