Thứ năm,  06/08/2020

Doanh nghiệp xin tăng giá nước

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn vừa gửi văn bản kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận lộ trình tăng giá nước giai đoạn 2014-2018.

Theo Sawaco, do tổng mức đầu tư các dự án phát triển mạng lưới đường ống cấp nước khá lớn nên cần tăng giá nước để bù đắp chi phí.

Sawaco đưa ra ba phương án như sau: Phương án 1, dùng vốn ngân sách Thành phố đầu tư các dự án phát triển mạng lưới đường ống cấp 1 và cho vay không lấy lãi để đầu tư mạng lưới cấp 2. Với phương án này, giá nước bình quân là 10.663 đồng/m3 năm 2014 và tăng lên 13.163 đồng/m3 vào năm 2018.

Phương án 2 là vay vốn ODA ưu đãi để đầu tư cho các dự án phát triển mạng lưới đường ống cấp 1 và 2 với thời hạn vay 25 năm. Với cách làm này, giá nước sẽ tăng 183 đồng/m3 so với phương án 1. Còn phương án 3 là vay vốn lãi suất 11,4%/năm từ các ngân hàng thương mại để thực hiện đầu tư, khi đó giá nước sẽ tăng 1.178 đồng/m3 so với phương án 1.

Doanh nghiệp xin tăng giá nước (1)
Theo VOV.vn