Thứ hai,  19/10/2020

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Ngày 12-6 vừa qua, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) với 83,5% đại biểu có mặt tán thành.

Luật gồm 4 chương với 36 điều, được xây dựng theo quan điểm hỗ trợ theo quy mô, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa; thiết kế theo hướng những nội dung hỗ trợ doanh nghiệp mà các luật khác đã quy định thì Luật này chỉ quy định nguyên tắc chung, hoặc dẫn chiếu để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Nội dung của Luật mang tính khung chính sách, để triển khai thực hiện sẽ tiếp tục quy định cụ thể hóa trong văn bản hướng dẫn thi hành. Các nội dung hỗ trợ được quy định trong Luật này bao gồm: Hỗ trợ chung và những hỗ trợ thiết yếu đối với các DNNVV như: hỗ trợ tiếp cận vốn từ các ngân hàng, thuế, thuê mặt bằng sản xuất, đào tạo, thông tin, tư vấn, pháp lý… Hỗ trợ cho một số đối tượng trọng tâm có tính chọn lọc, trọng điểm theo định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế, chỉ giới hạn đối tượng là DNNVV được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Các chuyên gia đánh giá, Luật là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV. Đồng thời là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, theo đúng tinh thần của một Chính phủ kiến tạo. Các nội dung hỗ trợ và chương trình mục tiêu được đưa ra tại Luật là những nội dung cần thiết, đáp ứng mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số ý kiến nhận định, Luật Hỗ trợ DNNVV về bản chất có sự “giao thoa” rất lớn với nhiều đạo luật khác, như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thuế, Luật Đất đai,… vốn là những “rường cột” cơ bản của nền kinh tế nước ta; do đó, nhằm bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, chỉ nên đưa ra những quy định khung và nguyên tắc để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết.

Vì vậy, để bảo đảm Luật sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả mạnh, cần có những nghị định hướng dẫn, thực hiện Luật rõ ràng, cụ thể. Thí dụ, một số chính sách như hỗ trợ tham gia mua sắm công, xúc tiến, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực công nghệ, hỗ trợ mặt bằng sản xuất…, cần được quy định cụ thể, đánh giá được hết tác động để có tính khả thi hơn.

Chỉ có như vậy, Luật Hỗ trợ DNNVV mới có thể thật sự đi vào cuộc sống, đúng nghĩa trở thành “món quà quý giá”, hỗ trợ cộng đồng DNNVV vững mạnh phát triển, góp phần đạt mục tiêu có một triệu DN hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 như Chính phủ đã đề ra, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Nhandan