Chủ nhật, 21/10/2018
Hòa Cư phát triển cây ăn quả
Hòa Cư phát triển cây ăn quả
(LSO) - Phát huy lợi thế đất tự nhiên, từ năm 2010 đến nay, người dân xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc tích cực chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Từ đó, rất nhiều hộ gia đình thoát nghèo và vươn lên có cuộc sống ổn định hơn. Xác định phát triển cây...
Tập trung chăm sóc lúa mùa
Tập trung chăm sóc lúa mùa
(LSO) - Hiện lúa vụ mùa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, phát triển lóng thân, lúa mùa sớm ở giai đoạn phơi màu - ngậm sữa. Để lúa không bị sâu bệnh gây hại thành dịch lớn, đảm bảo đạt năng suất, chất lượng, cơ quan chuyên môn và người dân chủ động các biện pháp phòng...