Thứ năm, 23/05/2019

Tập trung chăm sóc lúa mùa

(LSO) – Hiện lúa vụ mùa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, phát triển lóng thân, lúa mùa sớm ở giai đoạn phơi màu – ngậm sữa. Để lúa không bị sâu bệnh gây hại thành dịch lớn, đảm bảo đạt năng suất, chất lượng, cơ quan chuyên môn và người dân chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Người dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa

Trên cánh đồng xã Nhật Tiến (Hữu Lũng), anh Nguyễn Văn An, thôn Đoàn Kết cho biết: Vụ mùa gia đình tôi cấy 4 sào lúa, hiện nay, lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ. Đây là thời điểm các loại sâu bệnh như: đạo ôn, khô văn, sâu cuốn lá, rầy các loại thường gây hại. Để phòng trừ sâu bệnh, tôi thường xuyên thăm đồng, chăm sóc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, khi phát hiện sâu bệnh gây hại thông báo cho khuyến nông viên xã. Vì vậy, thời gian qua, mặc dù trên lúa xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm gây hại, theo hướng dẫn của khuyến nông xã, tôi phun thuốc diệt trừ kịp thời, hiện lúa phát triển bình thường, không có sâu bệnh gây hại.

Hiện nay, trên cánh đồng nhiều xã như: Nhật Tiến, Minh Tiến, Vân Nham, Đô Lương…, phát triển xanh tốt, bà con nông dân tích cực chăm sóc. Vụ mùa này, toàn huyện Hữu Lũng gieo cấy khoảng 5 nghìn hec-ta lúa, trong đó, diện tích lúa mùa chính vụ 4.000 ha và đang phát triển ở giai đoạn làm đòng – ôm đòng; lúa mùa sớm ở giai đoạn phơi màu – ngậm sữa. Từ đầu vụ đến nay, công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa luôn được chú trọng. Thời gian qua, mặc dù có một số loại sâu bệnh gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, khô vằn… đặc biệt, thời điểm cuối tháng 8, tại thôn Gốc Me (Đồng Tân) xuất hiện bệnh lùn sọc đen gây hại với diện tích 0,2 ha. Cơ quan chuyên môn huyện nhanh chóng khoanh vùng, diệt trừ, đến đầu tháng 9, đã diệt trừ hoàn toàn bệnh lùn sọc đen.

Ông Dương Mạnh Hùng, cán bộ phụ trách trồng trọt, bảo vệ thực vật – Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết: Hiện trên lúa có một số loại sâu bệnh gây hại nhưng với mật độ thấp, chưa đến ngưỡng phòng trừ, lúa trên địa bàn sinh trưởng và phát triển tốt. Dự báo thời gian tới, có một số loại sâu bệnh gây hại, trung tâm triển khai nhiều biện pháp, trong đó, chú trọng dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, hướng dẫn người dân phòng trừ khi sâu bệnh gây hại.

Không chỉ Hữu Lũng, tại huyện Chi Lăng, công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa mùa được chú trọng. Ông Phan Văn Sáu, cán bộ phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết: Công tác phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa được UBND huyện, ngành chức năng thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Qua đó, mặc dù có một số loại sâu bệnh gây hại nhưng đã được phòng trừ kịp thời. Hiện nay, có một số loại sâu bệnh gây hại như: sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, bệnh đạo ôn, khô vằn, bệnh vàng lá nghẹt rễ… Tuy vậy, tỉ lệ hại với mật độ thấp, chưa đến ngưỡng phòng trừ. Thời gian tới, dự báo tiếp tục có sâu đục thân, rầy nâu, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn hại lúa phát sinh và gây hại. Vì vậy, trung tâm tiếp tục chỉ đạo các biện pháp, cùng với đó tuyên truyền người dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh và xử lý kịp thời.

Vụ mùa 2018, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 33.000 ha lúa, hiện đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Thời gian qua, lúa mùa bị một số loại sâu bệnh gây hại như: rầy các loại, diện tích phòng trừ 6,5 ha (Chi Lăng, Hữu Lũng); sâu đục thân hai chấm, diện tích phòng trừ 2 ha (Văn Quan); bệnh đạo ôn lá, diện tích phòng trừ 2,8 ha (Bắc Sơn, Lộc Bình); bệnh khô vằn 1 ha ở Hữu Lũng…. Trước tình hình đó, Chi cục Bảo vệ thực vật tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn chỉ đạo phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống sâu bệnh gây hại. Ông Hoàng Văn Lợi, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật – Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Với sự chủ động, tích cực, sâu bệnh gây hại đều được phòng, diệt trừ kịp thời. Vì vậy, hiện tại lúa trên địa bàn tỉnh phát triển bình thường. Thời gian tới, rầy các loại, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, sâu đục thân hai chấm… tiếp tục phát sinh và gây hại. Chi cục tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện các biện pháp. Qua đó, đảm bảo vụ mùa giành thắng lợi.

ĐỖ HOẠT