Chủ nhật, 26/05/2019

Hội nông dân tích cực tham gia giám sát về nông thôn, nông nghiệp

(LSO) – Xác định tầm quan trọng của công tác giám sát, những năm qua, các cấp hội nông dân (HND) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế giám sát góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Cán bộ HND tỉnh tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội; các cấp HND trong tỉnh đã quán triệt triển khai tới 100% cán bộ hội về quy chế giám sát phản biện xã hội theo hướng dẫn của Trung ương HND.

Ban Thường vụ HND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo HND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chuẩn bị tốt các nội dung, yêu cầu đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát khách quan, trung thực; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, nhiệm vụ trong tham gia hoạt động giám sát.

Trong đó, trọng tâm là giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Từ năm 2015 đến nay, HND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát được 14 cuộc tại các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến giám sát, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, nghe báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp, đồng thời kiểm tra giấy tờ hành chính, việc thực hiện các quy định. Qua đó, đoàn tiếp tục làm việc với lãnh đạo chính quyền để đưa ra các biện pháp nhắc nhở, xử lý vi phạm phù hợp.

HND các huyện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giám sát tại địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, cấp huyện đã tổ chức được 33 cuộc giám sát  thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp; 104 cuộc về kinh tế, văn hóa – xã hội. Ông Dương Đức Cường, Chủ tịch HND huyện Bắc Sơn cho biết: Mỗi năm, chúng tôi đều lựa chọn nội dung giám sát cụ thể để tiến hành, năm nay, hội đã phối hợp tổ chức giám sát được 2 cuộc về an toàn thực phẩm tại các xã: Trấn Yên, Vũ Lăng. Qua giám sát đã nhắc nhở những trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân và hội viên thực hiện sản xuất an toàn.

Thông qua chương trình phối hợp giám sát của các cấp HND đã phát hiện ra một số vi phạm của các chủ cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp như: cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn tình trạng bán một số mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc; niêm yết giá chưa đầy đủ; thiếu chứng từ đầu vào của hàng hóa… Qua đó, đoàn giám sát đã tuyên truyền, nhắc nhở các hộ vi phạm.

Từ hoạt động giám sát đã hạn chế tình trạng nông dân mua phải vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, ngoài danh mục lưu hành, không rõ nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất nông nghiệp. Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch HND tỉnh khẳng định: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; tổ chức giám sát sớm hơn, trước thời vụ sản xuất của hội viên; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện, hướng về cơ sở, các chợ xã, thôn – những nơi có nhiều hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng trà trộn vào thị trường…

DƯƠNG DUYÊN