Thứ năm, 27/06/2019

Rực rỡ mùa vàng

(LSO) – Hiện nay bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cơ bản thu hoạch xong lúa mùa sớm, lúa mùa chính vụ bắt đầu thu hoạch. Theo người dân và cơ quan chuyên môn, vụ mùa năm nay được mùa với năng suất, sản lượng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh Nguyễn Văn An, thôn Đoàn Kết, xã Nhật Tiến (huyện Hữu Lũng) cho biết: Vụ mùa này, gia đình tôi cấy 4 sào lúa, hiện  thu hoạch được hơn 3 sào. Theo anh An, lúa mùa năm nay, năng suất đạt khoảng 1,8 tạ/sào, cao hơn năm ngoái từ 20 đến 30 kg/sào. Để có được kết quả như vậy, quá trình trồng, chăm sóc, ngoài  chủ động của gia đình, anh luôn được cơ quan chuyên môn thông báo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh ở từng giai đoạn phát triển của lúa. Vì vậy, lúa phát triển tốt, không có sâu bệnh lớn gây hại thành dịch.

Qua tìm hiểu thực tế trên cánh đồng một số xã như: Đồng Tân, Minh Sơn, Nhật Tiến, Minh Tiến, Vân Nham, người dân đều phấn khởi bởi năng suất lúa mùa năm nay cao hơn so với vụ mùa năm trước từ 15 kg đến 20 kg/sào.

Người dân xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng thu hoạch lúa mùa

Vụ mùa năm nay, Hữu Lũng gieo trồng trên 5.000 ha lúa, tính đến ngày 7/11, bà con nông dân thu hoạch đạt 80% diện tích. Ông Lương Văn Bính, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Lúa mùa năm nay phát triển tốt, không có sâu bệnh gây hại thành dịch lớn, được nhận định là được mùa, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dự ước năng suất có thể đạt 45 tạ/ha, sản lượng đạt 11.250 tấn.

Để có được kết quả đó, ngay từ đầu vụ, phòng tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp trồng, chăm sóc. Cùng với đó, cán bộ chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thường xuyên nắm chắc diễn biến dịch hại, bám sát cơ sở, từ đó dự tính, dự báo chính xác, kịp thời các đối tượng dịch hại trên cây trồng để thông báo và xử lý kịp thời sâu bệnh gây hại lúa.

Ngoài ra, trong vụ mùa năm nay, cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức 27 lớp tập huấn kỹ thuật, cấp phát trên 1.800 bộ tài liệu cho người tham dự; khuyến nông viên phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã lồng ghép tuyên truyền kiến thức trồng trọt cho nông dân được 30 cuộc với 1.350 lượt người tham dự, cấp 550 bộ tài liệu…

Tại huyện Bình Gia, trên cánh đồng các xã: Tân Văn, Tô Hiệu, Hoàng Văn Thụ…, bà con nông dân cũng tích cực thu hoạch lúa. Ông Đào Thế Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ mùa năm nay, toàn huyện cấy gần 2.800 ha lúa, chủ yếu giống bao thai, khang dân. Đến thời điểm hiện tại, bà con đang tiếp tục thu hoạch, dự kiến xong trong tháng 11 này.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lúa vụ mùa đạt cao, với năng suất dự ước 40 tạ/ha (cùng kỳ đạt 36,5 tạ/ha). Không chỉ hai huyện trên, một số huyện như: Chi Lăng, Tràng Định…, bà con nông dân đang thu hoạch lúa mùa. Theo đánh giá của người dân, lúa vụ mùa phát triển tốt và cho năng suất cao hơn so với cùng kỳ.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo trồng gần 34 nghìn héc – ta lúa, với các giống chủ yếu gồm: khang dân, bao thai và một số giống lúa lai (nhị ưu, lúa lai 2 dòng, 3 dòng). Trong đó, diện tích lúa mùa sớm chiếm gần 10 nghìn héc – ta. Hiện nay, diện tích lúa mùa sớm cơ bản thu hoạch xong, bà con đang bắt đầu thu hoạch lúa mùa chính vụ.

Ông Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Lúa vụ mùa năm nay đạt kết quả tốt, dự ước năng suất bình quân đạt 39 tạ/ha (cùng kỳ đạt 37 tạ/ha). Để đảm bảo lúa vụ mùa đạt hiệu quả cao nhất, hiện nay, sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc bà con nông dân chăm sóc, thu hoạch lúa mùa chính vụ. Đối với các diện tích thu hoạch xong, khẩn trương làm đất và gieo trồng cây vụ đông, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

ĐỖ HOẠT