Thứ hai,  18/11/2019

Chủ động đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa bão

LSO-Trên địa bàn tỉnh hiện có 271 hồ chứa, 692 đập dâng, 96 trạm bơm điện. Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, các đơn vị quản lý, khai thác công trình, ngành chức năng chủ động sửa chữa, nâng cấp hồ đập xuống cấp; xây dựng phương án ứng phó khi mưa bão xảy ra… Qua đó nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.


Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác
công trình thủy lợi Hữu Lũng kiểm tra hồ Khuôn Pinh, xã Hòa Sơn

Là đơn vị quản lý, khai thác 9 hồ, 26 đập trữ nước lớn trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng (thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn) đã chủ động các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão. Trong đó, tháng 3/2019, xí nghiệp kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ đập, kênh mương, đánh giá hiện trạng công trình. Qua đó, sửa chữa, duy tu các công trình xuống cấp như: mương trạm bơm làng Bến (xã Cai Kinh), mương hồ Chiến Thắng (xã Đồng Tiến), cống lấy nước hồ Tổng Đoàn (xã Vân Nham)… Hiện xí nghiệp đang triển khai nâng cấp, sửa chữa mương trạm bơm Minh Hòa (xã Minh Hòa), cống ngầm hồ Suối Con (xã Hồ Sơn). Cùng với đó, 36 trạm bơm điện đã được kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng cho biết: Qua kiểm tra, hiện các hồ đập đều đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Một số công trình xuống cấp, bằng nguồn vốn sửa chữa thường xuyên, xí nghiệp đã và đang sửa chữa, nâng cấp. Ngoài ra, xí nghiệp xây dựng phương án phòng chống bão, lũ cho các công trình thủy lợi; mỗi công trình hồ chứa lớn đều có phương án ứng phó riêng (gồm: nhận định các tình huống xảy ra, mức độ ảnh hưởng, giải pháp xử lý tình huống), phân công cán bộ, nhân viên ứng trực 24/24 giờ khi mưa bão xảy ra.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý, khai thác 123 hồ chứa, 207 đập dâng, 72 trạm bơm điện, trên 1.100 km kênh mương. Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, công ty đã chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện, thành phố kiểm tra cụ thể từng công trình; xây dựng phương án phòng, chống lụt bão. Trong đó, có phương án cụ thể cho các công trình hồ, đập lớn.

Ông Đỗ Hà Bắc, Trưởng phòng Quản lý, khai thác – Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thuỷ lợi cho biết: Qua kiểm tra, đến nay hầu hết các hồ chứa, đập dâng, trạm bơm điện, kênh mương hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Đối với một số công trình hư hỏng nhỏ, Công ty trích gần 6,6 tỷ đồng (nguồn vốn sửa chữa thường xuyên) để nâng cấp, sửa chữa trên 50 công trình. Một số hồ chứa lớn như: Khuổi Hin (Tràng Định), Kép Páng (Văn Lãng), Ba Sơn, Trục Hồ (Cao Lộc), Rọ Thín (Bình Gia),… xây dựng đã lâu, xuống cấp nhiều, công ty chỉ đạo các xí nghiệp hạn chế tích nước (hoặc tích ở mực nước thấp) để đảm bảo an toàn.

Song song với đó, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chuẩn bị sửa chữa, nâng cấp hồ Nà Pà (Văn Lãng), hồ Rọ Roóc (Văn Quan), hồ Phai Luông (Cao Lộc). Ngoài ra, 10 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh được trung ương đầu tư nâng cấp, sửa chữa bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiến hành thi công. Qua đó, nâng cao an toàn hồ chứa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, và tích nước phục vụ sản xuất.

Để đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa bão 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty, UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra tại 140 hồ chứa, 207 đập dâng (tập trung kiểm tra các công trình xung yếu). Qua đó, bằng các nguồn vốn khác nhau, các cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác đã sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp; xây dựng phương án phòng chống thiên tai. Ông Chu Văn Hải, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết: Qua kiểm tra, các công trình hồ chứa, đập dâng, trạm bơm trên địa bàn tỉnh cơ bản hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn mùa mưa bão năm 2019; các công trình thủy lợi được phân công cho từng cán bộ, nhân viên quản lý, điều tiết. Qua đó, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

 ĐỖ HOẠT