Thứ hai,  30/03/2020

Chủ động phòng chống sâu keo mùa thu

(LSO) – Vụ xuân 2020 toàn tỉnh có kế hoạch trồng khoảng 14.000 ha ngô. Để hạn chế, sâu keo mùa thu gây hại trên ngô xuân, cơ quan chuyên môn, người dân tích cực, chủ động các biện pháp phòng, trừ.

Vụ xuân năm 2019, gia đình bà Lèo Thị Minh, thôn Nà Nùng, xã Hợp Thành (huyện Cao Lộc) trồng 2,5 sào ngô và bị sâu keo mùa thu gây hại. Mặc dù bà Minh tích cực thực hiện các biện pháp diệt trừ nhưng do là loại sâu mới, lần đầu gây hại nên việc phòng trừ còn hạn chế, vì vậy, làm năng suất ngô giảm 40%. Bà Minh cho biết: Rút kinh nghiệm từ vụ trước, vụ ngô xuân năm 2020, theo khuyến cáo của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, tôi lựa chọn giống ngô NK 4300, NK 7328 – là loại giống có khả năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu cao. Cùng với đó, sau khi trồng, tôi sẽ thường xuyên theo dõi sự phát triển của cây ngô, nếu phát hiện sâu gây hại sẽ thông tin đến cơ quan chuyên môn để được tư vấn biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Cao Lộc hướng dẫn người dân biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô

Vụ xuân năm 2019, huyện Cao Lộc có 174,6 ha ngô bị sâu keo mùa thu gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất. Vụ xuân năm 2020, huyện có kế hoạch trồng gần 1.100 ha ngô. Hiện nay, người dân đang làm đất, chuẩn bị trồng ngô xuân. Để chủ động phòng trừ sâu keo mùa thu gây hại, cơ quan chuyên môn huyện tích cực triển khai các biện pháp. Ông Vũ Kỳ Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết: Năm 2019, sâu keo mùa thu là loại sâu mới, lần đầu gây hại ngô trên địa bàn do vậy việc phòng trừ gặp khó khăn nhất định… Vì vậy, năm 2020, trung tâm cập nhật một số nội dung về đặc điểm, các biện pháp phòng trừ theo văn bản hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh gửi các xã, thị trấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ ngay từ thời điểm chọn giống, xử lý giống để hạn chế sâu gây hại. Ngoài ra, trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho khuyến nông viên, thú y viên, người dân trong phòng, trừ sâu keo mùa thu hại ngô.

Tại huyện Bình Gia, vụ xuân năm 2020, huyện có kế hoạch trồng gần 1.000 ha ngô. Nhằm hạn chế, không để xảy ra sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người dân các biện pháp phòng trừ. Ông Đào Thế Đông, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngoài tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ cho người dân các xã, thị trấn, đơn vị đề nghị các đại lý bán giống ngô trên địa bàn nhập các giống có khả năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu cao; xử lý hạt giống trước khi trồng.

Hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh đang làm đất, chuẩn bị trồng ngô xuân, việc phòng trừ  ngay từ thời điểm đầu vụ là biện pháp quan trọng để hạn chế sâu keo gây  hại. Ông Hoàng Văn Lợi, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật – Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Ở những vùng đã từng bị sâu keo mùa thu gây hại nặng, người dân nên chọn giống ngô có khả năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu cao (như: NK7328 Bt/GT, NK4300 Bt/GT, NK66 Bt/GT, NK 6101 Bt/GT, 8639S, 6919S, 99558S, …) để gieo trồng. Ngoài ra, đối với các giống ngô không có khả năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu, người dân cần xử lý hạt giống bằng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là biện pháp có hiệu quả cao trong phòng chống sâu keo ở giai đoạn đầu vụ, từ khi cây ngô nảy mầm đến giai đoạn cây ngô 5 – 6 lá. Đặc biệt, người dân cần thăm đồng thường xuyên, khi thấy có biểu hiện sâu gây hại cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Năm 2019, toàn tỉnh có gần 1.100 ha ngô bị sâu keo mùa thu gây hại, trong đó, diện tích phòng trừ trên 700 ha, diện tích bị nặng gần 64 ha. Việc lần đầu tiên sâu keo mùa thu gây hại cây ngô khiến công tác phòng trừ gặp khó khăn nhất định. Vì vậy, ngay từ đầu vụ ngô xuân năm 2020, cơ quan chuyên môn, người dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp. Trong đó, tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý giống, chọn giống có khả năng kháng, chống chịu sâu gây hại cao để trồng là biện pháp quan trọng, góp phần hạn chế sâu keo mùa thu gây hại.

ĐỖ HOẠT