Thứ ba,  26/01/2021

Đầu tư, xây dựng các công trình thủy lợi: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

(LSO) – Thời gian qua, bằng các nguồn vốn khác nhau, cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân chú trọng đầu tư, xây dựng hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hệ thống thủy lợi ngày càng được kiên cố, diện tích chủ động nguồn nước tưới đạt trên 70% tổng diện tích, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Những ngày đầu tháng 10/2020, ông Đỗ Văn Nam, thôn Đoàn Kết, xã Nhật Tiến (Hữu Lũng) lấy nước từ hệ thống kênh mương của thôn vào thửa ruộng, qua trao đổi, chúng tôi được biết, trước năm 2018, hệ thống kênh mương dẫn nước cho sản xuất là mương đất, mùa mưa đất lấp kín, mùa khô lại phải nạo vét. Năm 2018, được nhà nước hỗ trợ kinh phí, người dân trong thôn đóng góp ngày công cứng hóa mương dẫn nước, nên việc tưới thuận lợi, năng suất cây trồng cao hơn.

Trên cánh đồng các xã như: Nhật Tiến, Minh Tiến, Vân Nham, Hòa Bình, Quyết Thắng…, nhiều hệ thống kênh mương thủy lợi được cứng hóa, người dân sản xuất thuận lợi.

Người dân xã Sàn Viên (Lộc Bình) kiên cố hóa kênh mương thủy lợi

Hiện, trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 202 công trình thủy lợi được giao cho 2 đơn vị quản lý là UBND các xã và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện. Trong đó: Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng quản lý, khai thác 71 công trình (gồm 36 trạm bơm điện, 26 đập dâng, 9 hồ chứa); UBND các xã, thị trấn quản lý, khai thác 131 công trình (gồm: 14 hồ chứa, 63 đập dâng, 13 trạm bơm dầu, 9 trạm bơm điện, 32 ao và giếng làng thông qua tổ hợp tác dùng nước của UBND các xã). Để tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, từ năm 2016 đến nay, bằng các nguồn vốn (vốn sự nghiệp thủy lợi; vốn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác), trên địa bàn huyện xây dựng mới 4 trạm bơm điện, 1 trạm bơm dầu, nâng cấp, sửa chữa được 24 công trình, kiên cố được 28 km kênh mương với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng.

Ông Lương Văn Bính, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất của bà con, đến nay, 23/23 xã đạt tiêu chí thủy lợi. Qua đó, sản xuất nông nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao, năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 49,2 nghìn tấn, tăng gần 1 nghìn tấn so với năm 2017. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 46,7 nghìn tấn, vượt 4,83% kế hoạch.

Tại huyện Lộc Bình, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, giai đoạn 2016 – 2020, huyện đầu tư xây dựng được 34 công trình thủy lợi quan trọng với tổng vốn 26,9 tỷ đồng. Trong đó, kiên cố được 23,975 km kênh mương. Qua đó, nâng diện tích tưới chủ động cho sản xuất nông nghiệp lên trên 432 ha, các mô hình phát triển sản xuất dần được hình thành về quy mô, số lượng và theo hướng sản xuất hàng hóa như: mô hình khoai lang, chanh leo, lúa nhật J02,…

Thời gian qua, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, quản lý khai thác có hiệu quả. Trong đó, giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn tỉnh huy động trên 500 tỷ đồng (vốn sự nghiệp thủy lợi; vốn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa, vốn thuộc chương trình giảm nghèo, vốn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, và các nguồn vốn hợp pháp khác) để đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng được 2.607 công trình thuỷ lợi kiên cố (gồm 173 hồ chứa, 128 trạm bơm các loại, 1.363 đập dâng, 943 công trình tạm và guồng cọn); 1.388 km kênh mương nội đồng đã được kiên cố hóa, đạt 50,62%. Qua đó, hiệu quả tưới cho đất sản xuất nông nghiệp đạt trên 73,6%, tăng năng suất cây trồng từ 10% – 30%; giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt (theo giá hiện hành) năm 2020 đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với năm 2016. Đồng thời, góp phần thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn tỉnh có 154/181 xã đạt tiêu chí về thủy lợi.

Ông Chu Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết: Thời gian tới, để phát triển hoàn thiện hệ thống thủy lợi trên địa bàn, chi cục tiếp tục tham mưu cho cấp chính quyền chỉ đạo đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, quản lý khai thác có hiệu quả  công trình thủy lợi. Đặc biệt thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

ĐỖ HOẠT