Chủ nhật, 26/05/2019
Tập trung chăm sóc lúa mùa
Tập trung chăm sóc lúa mùa
(LSO) - Hiện lúa vụ mùa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, phát triển lóng thân, lúa mùa sớm ở giai đoạn phơi màu - ngậm sữa. Để lúa không bị sâu bệnh gây hại thành dịch lớn, đảm bảo đạt năng suất, chất lượng, cơ quan chuyên môn và người dân chủ động các biện pháp phòng...
Trang 5 / 512345