Thứ bảy, 25/05/2019

Xây dựng nông thôn mới: Đẩy nhanh tiến độ các công trình

LSO- Thời điểm này, các xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng NTM đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thi công vào thời điểm mùa mưa, chính vì vậy, tranh thủ hửng nắng, công nhân thi công công trình nhà văn hóa xã Vân Mộng, huyện Văn Quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Ông Lương Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Trên địa bàn xã hiện đang xây dựng, nâng cấp sửa chữa các công trình: nhà văn hóa xã, trường học, trạm y tế. Thời tiết xấu, nên ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để đảm bảo tiến độ đề ra, xã phối hợp với chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng; nhà thầu cũng linh hoạt trong việc lựa chọn các hạng mục thi công để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết. Đến nay, các công trình đã cơ bản xong phần thô, bước vào giai đoạn hoàn thiện. Có công trình đã hoàn thành 70 – 80% khối lượng, trong đó công trình trường học cam kết hoàn thành trước khi vào năm học mới 2018 – 2019.

Công nhân thi công xây dựng nhà văn hóa xã Vân Mộng, huyện Văn Quan

Tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định, các công trình hạ tầng NTM cũng đang được hoàn thiện. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Mặc dù mưa nhiều, nhưng nhà thầu vẫn duy trì quân số để triển khai xây dựng. Lúc mưa thì công nhân làm công tác chuẩn bị vật liệu, thực hiện các hạng mục bên trong; lúc nắng thì tập trung dồn lực tổng thể để xây dựng bên ngoài. Qua đó đến nay các công trình hạ tầng NTM như: trường học, trạm y tế, trụ sở xã, nhà văn hóa, sân thể thao…đã hoàn thiện được 60%. Với tiến độ như hiện nay, các công trình sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Ngoài 2 xã trên, nhiều công trình hạ tầng NTM tại các xã khác cũng đang được triển khai xây dựng. Đến nay, các công trình đảm bảo tiến độ với khối lượng trung bình đạt trên 50%.

Khối lượng công việc còn khá nhiều, trong khi thời gian thực hiện ít ( nhiều xã đặt mục tiêu hoàn thành các công trình xây dựng trong tháng 11/2018). Để đảm bảo tiến độ xây dựng đề ra, ngay từ những tháng đầu năm 2018, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đã trực tiếp  kiểm tra địa điểm cũng như tiến độ các công trình. Cùng với đó, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, các sở, ngành phụ trách tiêu chí cũng như ban chỉ đạo xây dựng NTM các huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình. Qua đó nhà thầu đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành các công trình xây dựng theo đúng cam kết với chủ đầu tư.

Với sự quan tâm hỗ trợ nguồn lực của tỉnh, sự chủ động, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đến nay, cơ bản các công trình hạ tầng NTM đảm bảo tiến độ xây dựng theo đúng kế hoạch. Qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2018 đề ra.

Năm 2018, nguồn vốn phân bổ cho các công trình khởi công mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là 104.395 triệu đồng cho 77 danh mục công trình khởi công mới, gồm: 19 công trình giao thông, 9 công trình thủy lợi, 3 công trình điện nông thôn, 23 công trình trường học, 9 công trình cơ sở vật chất văn hóa, 8 công trình trạm y tế và 6 công trình nước sinh hoạt.
TÂN AN