Thứ năm, 21/02/2019

Xây dựng nông thôn mới: Sức dân ở Mai Sao

LSO- Với nguồn lực đầu tư của nhà nước và nhất là sự chung sức, đồng lòng của người dân, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng đang nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Năm 2018, từ sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, nhiều công trình hạ tầng NTM trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng như: nhà văn hóa, phòng chức năng của xã; trường học; giao thông; điện… Do chủ động về mặt bằng cộng với sự quan tâm sát sao của chủ đầu tư, trách nhiệm của nhà thầu nên hiện nay, một số công trình xây dựng đạt 60 – 70%. Với tiến độ như hiện nay, các công trình sẽ sớm hoàn thành.

Bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, một trong những điểm nổi bật trong xây dựng NTM ở Mai Sao chính là người dân đồng thuận, cùng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí.

Ông Nông Văn Cường, thôn Nà Lốc cho biết: Thôn bị chia cắt bởi dòng suối khá rộng, nên từ nhiều năm qua việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi có chủ trương làm cầu kiên cố, bà con trong thôn nhiệt tình tham gia. Để làm cầu, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, người dân đóng góp 152 triệu đồng cùng hàng chục ngày công lao động. Đến nay, cây cầu được hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn góp phần vào việc xây dựng tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM.

Cây cầu tại thôn Nà Lốc hoàn thành giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi

Tương tự Nà Lốc, người dân thôn Tin Đèo cũng nhiệt tình ủng hộ và chung tay góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Hiện tại, Tin Đèo là một trong những thôn còn nhiều tiêu chí cần phải thực hiện, trong đó phần lớn liên quan đến sự huy động nguồn lực, chung sức của người dân như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường…

Anh Lăng Văn Cương, Trưởng thôn Tin Đèo cho biết: Để thực hiện các tiêu chí này, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân cũng tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện. Ví dụ như tiêu chí giao thông, đoạn đường qua thôn dài 1,5 km hiện nay đã bê tông hóa được 1,2 km và đang tiếp tục hoàn tất đoạn còn lại. Để chung sức làm đường, 14 hộ dân hiến hàng trăm mét vuông đất; đóng góp thêm 17 triệu đồng tiền mặt…  Đối với các tiêu chí khác, nhân dân cũng tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện như: nâng cấp nhà văn hóa thôn, cải tạo nhà vệ sinh, chuồng trại…

Không chỉ riêng thôn Nà Lốc và Tin Đèo, người dân ở các thôn khác của Mai Sao cũng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí. Không chờ đến năm 2018 khi được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM mà ngay từ những năm trước, người dân trong xã cũng đã tích cực chung tay xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất. Ví dụ như năm 2017, xã có 26 hộ dân của 3 thôn hiến 1.536 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; nhân dân đóng góp 1.123 ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa hơn 2 km đường giao thông, xây mới và nâng cấp 5 nhà văn hóa thôn. Từ đầu năm 2018 đến nay, người dân hiến 327 m2 đất, gần 3.000 ngày công lao động để chung tay xây dựng các công trình hạ tầng công cộng phục vụ đời sống, sản xuất.

Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ xây dựng.

Ông Trịnh Quốc Hương, Chủ tịch UBND xã Mai Sao cho biết: Trong số 7 tiêu chí chưa đạt thì 6 tiêu chí đã đạt được những chỉ tiêu quan trọng và sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Tuy nhiên, còn một tiêu chí khó là tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm bởi hiện nay xã vẫn còn 4/8 chỉ tiêu của tiêu chí chưa đạt. Để thực hiện tiêu chí này, thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động người dân, sau khi kết thúc mùa vụ sẽ nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện.

Với những kết quả đạt được cộng với tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, xã Mai Sao quyết tâm đến tháng 10/2018 sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí, trở thành xã đạt chuẩn NTM tiếp theo của huyện Chi Lăng.

TÂN AN