Chủ nhật, 17/02/2019

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu: Chủ động ở Bắc Sơn

LSO- Mặc dù mới triển khai, song huyện Bắc Sơn đã chủ động trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2017, thôn Đông Đằng, xã Bắc Sơn được chọn làm điểm xây dựng khu DCKM. Với sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, sự chung sức đồng lòng của 74 hộ dân (nhà nước hỗ trợ 550 triệu đồng, nhân dân đóng góp công sức, tiền giá trị trên 500 triệu đồng), diện mạo khu DCKM thôn Đông Đằng đã có chuyển biến rõ nét. Các trục đường vào thôn, ngõ xóm, hộ gia đình được bê tông hóa 100%; hệ thống mương thoát nước 2 bên đường được xây dựng kiên cố và có nắp đậy đảm bảo mỹ quan; các trục đường chính thôn, ngõ xóm được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; nhà ở và các công trình phụ trợ được cải tạo, xây dựng gọn gàng, ngăn nắp…

Ông Dương Thời Đông, Trưởng thôn Đông Đằng 1, xã Bắc Sơn chia sẻ: Từ khi hoàn thành xây dựng khu DCKM vào cuối năm 2017, thôn như được “khoác” lên tấm áo mới. Nhiều khách từ nơi khác đến chơi đều ấn tượng với cổng làng, con đường hoa cũng như cách sắp xếp, bài trí nhà ở, sân vườn của các hộ dân trong thôn. Cùng với diện mạo khu dân cư thay đổi, các mô hình phát triển sản xuất cũng phát huy hiệu quả. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Người dân thôn Đông Đằng 1 chăm sóc bồn hoa dọc đường trục thôn ở khu dân cư kiểu mẫu

Từ những thành công bước đầu của khu DCKM ở thôn Đông Đằng, năm 2018, huyện Bắc Sơn tiếp tục xây dựng thêm 4 khu DCKM ở các thôn: Thâm Pát, xã Quỳnh Sơn; thôn Bó Đẩy, xã Đồng Ý; thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng và thôn Nà Hó, xã Hữu Vĩnh.

Ngay khi được lựa chọn, các xã đã có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Ông Dương Hữu Huề, Chủ tịch UBND xã Hữu Vĩnh cho biết: Năm 2018, thôn Nà Hó được lựa chọn xây dựng khu DCKM với 38 hộ dân tham gia. Nội dung chính cần thực hiện chính là hỗ trợ các hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, cổng, tường rào, di dời chuồng trại, nhà vệ sinh, xanh hóa hàng rào; hỗ trợ thôn chỉnh trang, làm nhà văn hóa,  đường giao thông nông thôn, mương thoát nước, điện thắp sáng. Để triển khai thực hiện, xã cùng thôn Nà Hó tổ chức rà soát các hộ dân tham gia xây dựng khu DCKM, sau đó tổ chức họp dân để bàn bạc, thống nhất cách làm. Để thực hiện các nội dung trên, bên cạnh sự hỗ trợ 200 triệu đồng của nhà nước, dự kiến các hộ dân thôn Nà Hó đối ứng trên 1,1 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 11/2018 sẽ hoàn thành xây dựng khu DCKM.

Tương tự như Hữu Vĩnh, ngay khi được chọn xây dựng khu DCKM, thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng cũng nhanh chóng bắt tay vào lựa chọn, rà soát, tổ chức họp để triển khai thực hiện.

Ông Dương Công Chung, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ những năm trước, thôn Hồng Phong 1 đã chủ động vừa thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM), vừa thực hiện một số nội dung trong xây dựng khu DCKM. Chính vì vậy, đến năm 2018, khi được chọn xây dựng khu DCKM, khối lượng công việc cần thực hiện ở thôn giảm đi rất nhiều. Cụ thể, để thực hiện xây dựng khu DCKM theo hướng dẫn, thôn Hồng Phong 1  tập trung vào thực hiện một số nội dung như: làm hàng rào bảo vệ hoa, xây dựng kè vai đường, nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước, sửa chữa nhà vệ sinh, nhà văn hóa. Tổng kinh phí dự kiến là 312 triệu đồng, trong đó, nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại là nhân dân đóng góp. Sau khi bàn bạc thống nhất, dự kiến ngày 15/8/2018, các hạng mục sẽ được khởi công xây dựng.

Cùng với Hữu Vĩnh và Chiến Thắng, 2 xã: Quỳnh Sơn và Đồng Ý cũng đang khẩn trương bắt tay vào thực hiện các nội dung xây dựng khu DCKM trên địa bàn.

Ông Vi Đình Thiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Bắc Sơn cho biết: Từ những kết quả bước đầu trong xây dựng khu DCKM, năm 2018, các thôn của các xã đã đạt chuẩn NTM cũng tích cực, chủ động trong thực hiện các nội dung công việc. Bên cạnh sự chủ động của các thôn, các xã, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ khó khăn để các thôn hoàn thành  xây dựng khu DCKM trong năm 2018.

TÂN AN