Chủ nhật, 21/07/2019

Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm ở Đình Lập

(LSO) – Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Đình Lập đạt được những kết quả rõ nét.

Năm 2018, nhiệm vụ xây dựng NTM của huyện Đình Lập khá nặng. Thứ nhất, huyện phấn đấu đưa thêm 2 xã đạt chuẩn NTM năm 2018; thứ hai, xã Kiên Mộc, 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020 đạt thêm 5 tiêu chí và tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM là xã Đình Lập và Cường Lợi; các xã khác phấn đấu đạt thêm từ 1 – 2 tiêu chí.

Người dân xã Bính Xá thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường

Để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngay từ đầu năm, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng từ huyện xuống đến các thôn, bản.

Bà Mông Thị Loan, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện cho biết: Trong 9 tháng  năm 2018, huyện đã tuyên truyền theo chuyên đề NTM được 9 cuộc tại 10 xã với 880 lượt người tham gia; tuyên truyền lồng ghép, vận động nhân dân thực hiện xây dựng NTM được 504 buổi với hơn 17.730 lượt người tham gia…

Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và tích cực chung tay, góp sức tham gia thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, nhân dân hiến được gần 35.000 m2 đất để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi; đóng góp gần 18.000 ngày công lao động tham gia làm đường; nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí để xóa 2 nhà dột nát tại xã Bính Xá và xã Lâm Ca…

Bên cạnh sự đóng góp công sức, tiền của của nhân dân, để thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn lực lớn, nhà nước đã hỗ trợ để các xã triển khai thực hiện. Năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện trên 108 tỷ đồng, trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 19,5 tỷ đồng; vốn chương trình xây dựng NTM trên 17 tỷ đồng; vốn theo Nghị quyết 30a 31,5 tỷ đồng… Qua đó, đã thực hiện phân bổ đầu tư 66 công trình và hỗ trợ xi măng làm thủy lợi nhỏ, làm đường giao thông nông thôn.

Từ nguồn lực đầu tư của nhà nước cùng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, các tiêu chí NTM từng bước được hoàn thành. Cụ thể, qua 9 tháng, trên địa bàn huyện khởi công mới được 24 công trình hạ tầng, trong đó, một số công trình tập trung ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM như: Bắc Xa, Kiên Mộc. Đến nay, các công trình hạ tầng ở các xã điểm đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Bên cạnh đó, một số tiêu chí liên quan đến việc huy động sức dân như:  giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường… cũng đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, qua 9 tháng, huyện bê tông hóa được 21,45 km đường giao thông với chiều rộng từ 1,5 – 3 m; xóa được 137 nhà tạm, nhà dột nát, nâng tổng số nhà đạt chuẩn toàn huyện được 3.637/5.459 hộ; xây dựng thêm 199 nhà tiêu, 375 nhà tắm, 154 bể chứa nước hợp vệ sinh; quét dọn, phát quang, khơi thông hàng chục nghìn mét cống rãnh…

Ông Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 11,4 tiêu chí. Đối với 2 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm nay, xã Bính Xá đã hoàn thiện hồ sơ gửi ngành chức năng xem xét, thẩm định; xã Bắc Xa đạt 15 tiêu chí, trong đó, các tiêu chí còn lại đều gần đạt và dự kiến sẽ sớm hoàn thành theo kế hoạch. Xã Kiên Mộc đến nay đạt 10 tiêu chí và phấn đấu hết năm 2018 sẽ đạt 14 tiêu chí.

TÂN AN